Taste the Waste

Taste the Waste © Schnittstelle

 בימוי: ולנטין טורן
גרמניה 2010, 91 דקות, גרמנית עם כתוביות בעברית

יותר ממחצית ממוצרי המזון מגיעים לפח. הרוב נזרק כבר בדרך מהשדה אל החנויות לפני הגעתו אל שולחן האוכל שלנו. מדי שנה מושלכים במדינות הקהילייה האירופית 90 מיליון טון מוצרי מזון. אילו היו מעמיסים את מוצרי המזון המושלכים הייתה נוצרת שרשרת של משאיות המקיפה את כדור הארץ. מוצרי המזון המושלכים לפח באירופה ובצפון אמריקה היו יכולים להשביע את כל הרעבים עלי אדמות שלוש פעמים.

כל חסה שנייה וכל תפ"א שני כלל אינם מגיעים לחנויות אלא נזרקים עוד במיון הראשוני. כל כיכר לחם חמישי אינו נקנה ולכן מושלך. עלה חסה נבול, סדק בתפ"א, שקע בתפוח עץ והסחורה נחשבת פגומה. גביעי יוגורט מגיעים אל האשפה יומיים לפני שפג תוקפם. הביקוש העצום של המדינות המתועשות מוביל להאמרת המחירים בשוק העולמי, למשל של החיטה. וזו בתורה מובילה לרעב בחלקים אחרים בעולם. ולנטין טורן צועד צעד נוסף: הוא מוכיח כי הבזבוז עושה שמות באקלים העולמי. החקלאות מבזבזת כמויות אדירות של אנרגיה, מים, דשן וחומרי הדברה. נוסף על כך יערות הגשם נכרתים והופכים לשטחי מרעה. יותר משליש מגזי החממה נפלטים כתוצאה מהפעילות החקלאית. הכמויות העצומות של חומרים אורגניים הנרקבים אט אט משמעותיות לא פחות בשל היווצרות גז המתאן המשפיע על התחממות כדור הארץ פי 25 מאשר פחמן דו חמצני.    

סרט תיעודי עטור שבחים.