Negotiation Matters
פרוייקט גרמני-ישראלי

Verhandlungssachen © Goethe-Institut

על פי ההערכות, משאים ומתנים והסכמי שלום משפיעים על העולם יותר מאשר סכסוכים מזוינים ועימותים מלחמתיים. למרות זאת, ספרי ההיסטוריה והנראטיבים הכלליים נוטים להתמקד במלחמות העבר וההווה. על מנת לתרום לשינוי חיובי של תופעה זו, הפרויקט "נושאים למשא ומתן / Negotiation Matters" מעוניין למקד את תשומת הלב בתהליכי משא ומתן והסכמים שנשאו פרי, לשפוך אור על משמעותם לטווח הקצר והארוך, ועל ידי כך לבסס את הטענה שההחלטה לבחור בדרך המשא ומתן היא תמיד החלופה העדיפה.

במסגרת פרויקט זה, סטודנטים ממכללת שנקר בתל אביב ומהאוניברסיטה לאמנויות בברלין ייצרו כרזות שבהן יוצגו עשרה סכסוכים שנפתרו, ועוד שני סכסוכים שעדיין נמשכים כיום. העבודות בפרויקט יוצגו לאחר מכן לציבור הרחב באמצעות תערוכה נודדת. במהלך הפרויקט מסתייעים הסטודנטים במומחים מגרמניה ומישראל, אשר מייעצים להם בכל הקשור לעיבוד התכנים בנושאים ובהתפתחויות ההיסטוריות שנבחרו.   
 
להלן ההסכמים שנבחרו להשתתף בפרויקט:
 
הסכם לוקסמבורג (ישראל וגרמניה, 1952)
הסכם האליזה (גרמניה וצרפת, 1963)
השיחות על הגבלת הנשק האסטרטגי, SALT I (ארה"ב וברית המועצות, 1969-72)
הסכם פריז (ארה"ב, דרום וייטנאם וצפון וייטנאם, 1973)
הסכם קמפ דיוויד (ישראל ומצרים, 1978)
אמנת הנשק הכימי (האו"ם, 1993)
הסכם השלום הלאומי (דרום אפריקה, 1992)
הסכם דייטון (סרביה, קרואטיה, בוסניה והרצגובינה, 1995)
הסכם יום שישי הטוב (בריטניה, אירלנד ומפלגות שונות בצפון אירלנד , 1998)
הסכם האקלים של פריז (הקהילה הבינלאומית, 2015)
 
כמו כן, הפרויקט יבחן את ההצלחות שהושגו במשאים ומתנים במסגרת הסכסוכים הבאים:
 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני
הסכסוך בקפריסין
 
הפרויקט מתקיים בשיתוף המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מכללת שנקר בתל אביב והאוניברסיטה לאמנויות בברלין. הוא זוכה לתמיכת קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל - Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum.

מפגש ראשון
ב-26 וב-27 במאי התקיים מפגש ראשון במסגרת הפרויקט "ענייני משאים ומתנים" באוניברסיטה לאמנויות בברלין. לסטודנטים לאמנות מגרמניה ומישראל הייתה הזדמנות ראשונה להכיר אלה את אלה. בסדנאות שונות יכלו הסטודנטים להעלות רעיונות, ליצור רישומים ולדון בהמשך התהליך.  
הפרופסורים האחראים לאירוע - הנינג ואגנברט מהאוניברסיטה לאמנויות בברלין ואיציק רנרט ממכללת שנקר בתל אביב – ליוו את הסטודנטים במהלך היומיים. עבור כל המשתתפים מדובר היה במפגש מוצלח ומעניין. כעת ניתן יהיה להמשיך לעבוד על הכרזות עם תפיסות ורעיונות חדשים. 
 

 • Verhandlungssachen Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen5 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen 6 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen 8 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen 9 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen10 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen11 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen12 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut
 • Verhandlungssachen13 Foto: Bernhard Ludewig © Goethe-Institut