גרמניה
הראלד וולצר

מה משמעות המונח פליט עבורך?

כל אחד ואחת עלולים להפוך לפליטים. כל שנדרש הוא שינוי בתנאים שבהם אדם חי בעקבות שינוי המשטר, אירועים סביבתיים, מלחמה, מלחמת אזרחים, רעב וכו'. פליטות אינה קטגוריה, אלא מצב אפשרי, העלול להתרחש לכל אדם חסר מזל.

האם מנוסה מפני עוני לגיטימית פחות ממנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי?

לא.

ומה לגבי מנוסה מפני בעיות אקולוגיות?

בעתיד תפחת יכולתנו להבדיל, אם אדם אדם הפך לפליט עקב אלימות, מלחמה, רדיפה או בעיות אקולוגיות; לפני עשור כתבתי ספר בנושא ("מלחמות האקלים"). חד-סיבתיות אינה קיימת בצורת החיים האנושית.

מתי מפסיק האדם להיות פליט?

כאשר אדם חש שהוא נמצא בבית.

האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?

כן.

במידה וכן: האם זכות זו בלתי-מותנית, או ניתנת לביטול?

ניתן לבטל אותה כאשר האדם נלחם נגד מוסד המדינה, שאינו רק מבטיח את הזכות למקלט, אלא גם מיישם אותה.

האם אתה מאמין, כי חברה מסוגלת לקלוט פליטים באופן מוגבל או בלתי מוגבל?

לא, ודאי שלא. עם זאת, כאשר אנו מדברים על מצב הפליטים באירופה, אנו מדברים על מעל 500 מיליון איש המסרבים לקלוט שניים או שלושה או ארבעה מיליון. זו בושה. אירופה כושלת במבחן הראשון.

במידה ובאופן מוגבל: היכן נמצאים גבולות אלה?

משאבים חומריים זמינים.

האם יש בארצך פליטים בעלי זכויות יתר, כלומר כאלה אשר ארצך מעדיפה לקלוט יותר מאשר אחרים? במידה וכן, מדוע?

כן, יש פליטים מועדפים, אנשים המביאים את כספי המסים שלהם מחוץ לארץ, פליטי מס. אלה כוללים גם חברות גדולות ומכובדות.

האם לדעתך זוכים הפליטים בארצך ליחס הוגן?

כן.

האם תסכים לביצוע קיצוצים בתכנית הרווחה של מדינתך, במידה ודבר יסייע לקליטתם של פליטים רבים יותר?

שאלה לא נכונה. למדינה עשירה כמו גרמניה יש אפשרויות אחרות למימון הוצאות קליטת הפליטים מחוץ לקיצוץ בשירותי הרווחה.

מהם מבחינתך התנאים המוקדמים לקליטה מוצלחת? האם יש להציב דרישות מינימום

- בפני המהגרים?

הכרת חוקי היסוד, רכישת השפה.

- בפני האוכלוסייה המקומית?

הכרת חוקי היסוד.

האם אתה מכיר פליטים באופן אישי?

המון. כמעט כל אדם בגרמניה מכיר פליטים מקרב בני משפחתו שלו.

האם אתה תומך בפליטים באופן פעיל?

כן, באמצעות תרומות ופרסומים פומביים.

כיצד תתפתח סוגיית הפליטים במדינתך?

א) בשנתיים הקרובות?

הייתי מאחל לעצמי כי נמצא דרך לשוב לקליטה בהיקף נרחב ולביטול העסקה הבלתי מוסרית עם טורקיה. אולם האפשרות של המשך הניכור סבירה יותר.

ב) בשני העשורים הקרובים?

בעשורים הבאים תירשם עלייה דרמטית במספר הפליטים בכל העולם. לא קיימת ולו סיבה אחת שלא ניתן יהיה לצמצם מספר זה. החששות בנוגע לניכור יתגברו.

האם אתה מסוגל לדמיין עולם ללא פליטים?

כמובן.

במידה וכן: מה נדרש לשם כך?

תהליכים נוספים בתהליך יצירת הציוויליזציה, ובראש ובראשונה מונופול בין-מדינתי על השימוש בכוח. אולם לא ניתן לצפות כי דבר מעין זה יתקיים.

האם אתה או בני משפחתך נקלעתם בעבר למצב של מנוסה?

כן.

האם אתה מאמין, כי הינך עלול להפוך לפליט ביום מן הימים?

חברות מסוגלות להשתנות במהירות ולהפוך לחברות מדירות, הרודפות כל אדם שהן מגדירות כבלתי שייך. המלצת קריאה: "עולם האתמול" של שטפן צווייג.

עד כמה אתה זקוק למולדת?*

מאוד.

*שאלה זו לקוחה מן השאלון "מולדת" מאת מקס פריש.