פינלנד
סירפה קהקונן

מה משמעות המונח פליט עבורך?

פליט הוא אדם אשר נאלץ לעזוב את מולדתו נגד רצונו.
 
האם מנוסה מפני עוני לגיטימית פחות ממנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי?

אני מאמינה כי מנוסה מפני עוני לגיטימית בדיוק כמו מנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי. לבני אדם יש זכות לחפש בסיס קיומי וחיים ההולמים בן אנוש וכן חינוך ועבודה מחוץ למולדתם.
 
ומה לגבי מנוסה מפני בעיות אקולוגיות?

הגירה עקב משברים אקולוגיים ובעיות אקולוגיות היא לגיטימית. לא ניתן לצפות מאנשים להמשיך ולהתגורר באזורים אשר החיים בהם הפכו לבלתי אפשריים כתוצאה מאסון טבע או מזיהום.
 
מתי מפסיק האדם להיות פליט?

אדם אינו נחשב עוד כפליט כאשר הוא זוכה באזרחותה של מדינתו החדשה או מחליט להתיישב בארץ חדשה.

האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?

כן.

במידה וכן: האם זכות זו בלתי-מותנית, או ניתנת לביטול?

התהליך לאישור זכות המקלט צריך להיות גמיש ומהיר. לצורך בדיקות הרקע של אדם מסוים ניתן להשתמש בתהליך הזהה לזה שבו משתמש ארגון Icorn לצורך הענקת מקלט לסופרים. .

האם את מאמינה, כי חברה מסוגלת לקלוט פליטים באופן מוגבל או בלתי מוגבל?

במצב רגיל על הקליטה להתבצע בהיקף מוגבל אך נדיב. במקרה של מלחמה או אסון טבע יש לקלוט פליטים ללא מגבלות. בה בעת יש לנסות ולפתור את הסכסוך או האסון הניצבים ביסודה של ההגירה או לפחות להקל עליהם.

במידה ובאופן מוגבל: היכן נמצאים גבולות אלה?

מה שקובע הוא יכולתה של המדינה הקולטת לשאת בעומס. למרבה הצער לעתים מדינות עניות מאוד נאלצות לקלוט זרמי פליטים גדולים; רבות מן המדינות המבוססות מסוגלות לטפל במספר רב יותר של פליטים.  
 
האם יש בארצך פליטים בעלי זכויות יתר, כלומר כאלה אשר ארצך מעדיפה לקלוט יותר מאשר אחרים? במידה וכן, מדוע?

בעבר פינלנד הייתה מוכנה לקלוט פליטים שהיו מוכנים להתחיל לעבוד במהירות ולהתאים את עצמם לתרבותה מבחינה חיצונית, כלומר לא לחשוף את מאפייניהם התרבותיים ולשמור על דתם ומנהגיהם בדלת אמותיהם. דוגמה טובה לכך הם פליטי הסירות מווייטנאם. סביר להניח כי פליטים ממדינות אירופיות היו מתקבלים ברצון רב יותר.

האם לדעתך זוכים הפליטים בארצך ליחס הוגן?

.לא. ראשית, העלייה במספר הפליטים בשנת 2015 הפתיעה את הפינים וגרמה לבעיות רבות בכל הנוגע לרצונם של הפליטים להשתלב ולאווירה במדינה. לעתים רחוקות מוצאים עצמם הפליטים המגיעים לפינלנד ברחוב; אנו מסוגלים לדאוג להם לדיור, אך איש אינו רוצה לדעת מהם. בעייתי במיוחד היה גירושם של הפליטים בקיץ 2016 למדינות, שבהן נשקפה להם סכנת רדיפה או סכנת חיים.

האם תסכימי לביצוע קיצוצים בתכנית הרווחה של מדינתך, במידה ודבר יסייע לקליטתם של פליטים רבים יותר?

זו שאלה קשה מאוד. על פי המחשבה הנוצרית, עלינו לחלוק את השפע שלנו עם אחרים. אולם אם נבצע קיצוצים בתחום הרווחה, יהיה פירושו של דבר כי הפינים בעלי רמת השכר הנמוכה יזכו לתמיכה מועטה יותר. גם במדינות עשירות ישנם אנשים עניים. עלייה בשיעור העוני בפינלנד היא אינה הפתרון המוצלח לסוגיית הפליטים, אולם אי מתן סיוע לפליטים כלל אינו מהווה חלופה ראויה.
 
מהם מבחינתך התנאים המוקדמים לקליטה מוצלחת? האם יש להציב דרישות מינימום

- בפני המהגרים?


הרצון ליטול חלק בחייה של המדינה הקולטת וללמוד את תרבותה. הנכונות לקבל את ערכי הליבה של אותה מדינה ולכבד אותם.

- בפני האוכלוסייה המקומית?

הנכונות והיכולת לקבל את הרקע והתרבות של הנקלטים. היכולת לנהל דיאלוג, שבמסגרתו עומד האדם, מצד אחד, על העקרונות שבהם הוא דבק, ומצד שני מראה נכונות לגלות גמישות בכל הסוגיות האחרות, אשר אינן מהותיות או שחשיבותן אינה מכרעת.

האם את מכירה פליטים באופן אישי?

כן.

האם את תומכת בפליטים באופן פעיל?

כן.

כיצד תתפתח סוגיית הפליטים במדינתך?

א) בשנתיים הקרובות?
 
תרחיש שלילי: גבולות סגורים, עלייה במספר המגורשים למדינות מוצאם הבלתי בטוחות, אנשים המטפחים פחד, פופוליזם. תרחיש חיובי: אנשים ימצאו את הרצון הטוב והיכולת להתאים עצמם לנסיבות החדשות, ראייה פוליטית לטווח רחוק במטרה לפתור את בעיותיהם של הפליטים ברמה האירופית. רבות תלוי בהתפתחות המצב בסוריה ובטורקיה.

ב) בשני העשורים הקרובים?

התקווה נעוצה בבני הדור הצעיר, אשר גדלו בפינלנד רב-תרבותית. ייתכן כי דעתם לגבי הגירתם של אנשים אשר תרבותם שונה לחלוטין מזו שלנו, חיובית יותר.
 
האם את מסוגלת לדמיין עולם ללא פליטים?

אני יכולה לדמיין זאת, אולם זהו חלק ממבנה החשיבה האוטופי שלי על אודות עולם שבו אין מלחמות, הרס וזיהום של הסביבה, שנאה או דיכוי. אולי זה חלום בלבד, אך הוויתור עליו פירושו כי אנו מודים בעובדה, כי להיות אדם פירושו אך ורק מאבק נגד הסביבה ונגד אנשים אחרים.
 
במידה וכן: מה נדרש לשם כך?

 כבר עניתי על שאלה זו. הדבר החשוב ביותר יהיה סיום המלחמות והאלימות.
 
האם את או בני משפחתך נקלעתם בעבר למצב של מנוסה?
 
במשפחתי היו כאלה אשר נמלטו לברית המועצות ומצאו את מותם כתוצאה מן הדיכוי של סטלין.
 
האם את מאמינה, כי הינך עלולה להפוך לפליטה ביום מן הימים?

- במידה וכן, מדוע?

-לדעתי הדבר אפשרי משום שהעולם הוא מקום בלתי יציב ואיש אינו יכול לצפות מראש את כל מהלך חייו..

- כיצד את מתכוננת לכך?

 אני קוראת, כותבת וחושבת על מנת להכין לעצמי מזוודה בלתי נראית, למקרה שבו איאלץ לנדוד. לקראת הרגע הזה אני בונה לעצמי זהות, שלא ניתן יהיה ליטול ממני אם איאלץ להימלט או איתפס.

- לאיזו מדינה היית נמלטת?

 למדינה שתקלוט אותי.

עד כמה את זקוקה למולדת?*

הזיכרון שלי הוא המולדת שלי.

*שאלה זו לקוחה מן השאלון "מולדת" מאת מקס פריש.