הרהורים על העתיד

Intellektuelle und Künstler*innen weltweit zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie © Kitty Kahane

וירוס אחד מראה לנו עד כמה החיים הציבוריים שלנו מרושתים וקשורים זה לזה באופן גלובלי, ובה בעת הוא ממחיש לנו עד כמה הם שבריריים. איזו משמעות יש למגיפה הכלל-עולמית עבור כל אחד ואחת מאיתנו, ואיזה משמעות יש לה עבור החברה בכללותה?

אנשי רוח ואמנים ממקומות שונים בעולם חולקים את השקפתם לגבי המצב הנוכחי של המגיפה הגלובלית ולגבי מה שצפוי לנו אחריה.