הפורום הכלכלי העולמי
מומחי סיכונים רואים בסכנות הסביבתיות את האיום הגדול ביותר

Tagebau Nochten
© Colourbox

הפורום הכלכלי העולמי דן בסכנות המאיימות על האנושות. למזג האוויר ולסביבה יש חלק מרכזי בכך – וגם להגירה שנוצרת בעקבות זאת.
מאת פרדיננד אוטו
 

מאת פרדיננד אוטו

ההשלכות של הרס הסביבה ושינויי האקלים מהווות את הסכנה הגדולה ביותר לאנושות -  זו המסקנה שאליה הגיע דוח הסיכונים הגלובליים לשנת 2018, אשר הוגש לפורום הכלכלי העולמי (WEF) כשבוע לפני המפגש השנתי של הפורום בדאבוס. זוהי הפעם השנייה ברציפות שבה 1,000 מומחים להערכת סיכונים מעריכים כי תופעות מזג אוויר קיצוניות מסוכנות יותר מאיומים גלובליים אחרים, דוגמת התקפות סייבר או סכסוכים בין מדינות. 
 
במסגרת ההערכות, המומחים שקללו את ההסתברות להתממשות תרחישי האיום ואת הגודל וההיקף של ההשפעות הצפויות. שיטת הערכה זו העלתה כי ישנה סבירות גבוהה לתנאי מזג אוויר קיצוניים שיכולים להוביל לנזקים פוטנציאליים גדולים מאוד, ולגרום כתוצאה מכך לאסונות טבע ול"כשל של האנושות" להסתגל לשינויי האקלים ולהגירה הנובעת מכך.
 
באופן דומה, משברי מים וקריסתן של מערכות אקולוגיות נתפסים כסכנות חמורות. תרחיש האיום המוביל היחיד שלא נובע מגורמים סביבתיים מתייחס להתקפות סייבר. על פי הדו"ח, נשק להשמדה המונית צפוי אמנם לגרום לנזקים כבדים, אך המומחים מעריכים שהסבירות לשימוש בנשק מסוג זה אינה גבוהה.

חשש מפני שאננות כלכלית 

בסיכומו של דבר, הדו"ח מעריך כי הפורום הכלכלי העולמי ניצב בפני תרחיש איום גדול יותר בהשוואה לשנה שעברה. החשש מפני סיכונים כלכליים אמנם פחת במידה משמעותית, אך המומחים מודאגים משאננות ומזהירים בדו"ח מפני "שביעות רצון עצמית" גדולה מדי.   
"ההתאוששות הכלכלית המתמשכת מאפשרת לנו להתמודד עם האתגרים הגלובליים, אשר כוללים בין השאר חברות ומוסדות מוחלשים והרס סביבתי. זוהי הזדמנות שאיננו יכולים לתת לה לחמוק בקלות", כך אומר קלאוס שוואב, נשיא הפורום הכלכלי העולמי.

בקצה התחתון של "מטריצת הסיכונים" נמצאים אינפלציה שאינה ניתנת לשליטה, דפלציה, מסחר בשוק השחור, זעזועים במחירי האנרגיה והשלכות שליליות של הקדמה הטכנולוגית – כל אלה, כך על פי המומחים, נמצאים בסבירות נמוכה ואינם מסוכנים בצורה קיצונית.

לצד דו"ח הסיכונים הגלובלי הפורום הכלכלי העולמי מציג רשימת תרחישים אשר כוללים "זעזועים עתידיים פוטנציאליים", ונועדו לשמש כחומר למחשבה עבור פוליטיקאים ומדינאים ברחבי העולם. כך, למשל, יש להיערך לאפשרות של קמילת יבולים ולהכחדת מינים של בעלי חיים מסוימים כתוצאה מפעולות דיג בהיקף מופרז שמובילות לסיכונים אקולוגיים. איום נוסף נשקף מ"גל חדש של פופוליזם", אשר עלול לפגוע בלכידות החברתית של דמוקרטיות מבוססות.