השאלה
ארכיון הסרטים תל-אביב

נא לציין בטופס את הסרטים המבוקשים כולל מספר ושם הסרט.

הזמנה מקוונת

Von
bis

* חובה

בלחיצה על הכפתור לאחר מילוי פרטיכם האישיים בטופס אתם נותנים את הסכמתכם לשמירת הפרטים לצורך מענה על שאלותיכם או יצירת קשר איתכם. תוכלו לבטל את הסכמתכם בכל עת. לשם כך עליכם לכתוב אימייל לכתובת הדוא"ל film@telaviv.goethe.org במקרה של ביטול הסכמתכם, יימחקו הפרטים שלכם באופן מיידי. אחרת הם יימחקו לאחר שנטפל בפנייתכם ולא יהיה עוד צורך בשמירתם.

הצהרת פרטיות