גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1)עבור ישירות לניווט משני (Alt 3)עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

תנאי השאלה

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

הסדרים וחוקים

את הסרטים יש להקרין בהתאם להסדרים של ענף הקולנוע הלא מסחרי.
השאלת הסרטים נועדה באופן בלעדי להקרנות לא מסחריות. הקלטת וידאו, הקלטת תמונות והקלטות קוליות אחרות של הסרט אסורות בהחלט. הקרנות בלתי חוקיות של סרטים עלולות לגרום לנקיטת צעדים משפטיים. לצורך שמירה על זכויות היוצרים יש להקרין את יצירות הקולנוע בשלמותן ואסור לשנותן. אין להעביר את זכויות ההקרנה לגורם שלישי. אמצעי פרסום מותרים אך ורק בצורת הודעות לתקשורת. .

משלוח

המשלוח יטופל באופן בלעדי על ידי חברת שילוח. השואל נושא בעלויות המשלוח הלוך וחזור. במידה ומכון גתה תל אביב מארגן את המשלוח, חשבון עלויות המשלוח יישלח לשואל.

מועדי השאלה ותפוגה

אנא הזמינו את הסרטים מוקדם ככל האפשר. בכל מקרה יש לעמוד במועדי ההחזרה הנקובים על גבי תעודת המשלוח.

דיווחים על הקרנה

הפרטים על מספר ההקרנות והצופים המופיעים על גבי טופס הדיווח מחייבים. יש להודיע מיידית ולתאר כל נזק שנגרם לעותק.

ציוד ההקרנה

העותקים בפורמט 16 מ"מ של הסרטים מאוד רגישים. כדי לשמר אותם ככל שניתן יש להשתמש בציוד הקרנה תקין המופעל על ידי צוות מקצועי.

נזקים לעותקים

השואל אחראי לנזקים שנגרמו לעותקים על ידו. חשבון עלויות התיקון והשכפול עשוי להישלח לו. דוח הבדיקה נותן לשואל מידע על מצבו הטכני של העותק. כדי למנוע נזקי משלוח יש לגלול את הסרטים ולחזק את תחילת הסליל. מותר לתקן קרעים בסרט אך ורק באמצעות סרט הדבקה מקצועי, ויש לציין זאת על גבי טופס הדיווח. במקרים חוזרים של נזקים שומר מכון גתה לעצמו את הזכות למנוע מהשואל בעתיד השאלת סרטים.

מידע כללי

במקרה של פגיעה בתנאי ההשאלה שומר לעצמו מכון גתה את הזכות למנוע מהשואל כל השאלת סרטים נוספת. מכון גתה תל אביב אינו אחראי במידה ולא ניתן לעמוד במועדי הזמנה בגין אחריות מצידו של גורם שלישי.
מכון גתה מבקש לציין בכל פרסום של תכניות סרטים שהסרטים המוקרנים הם עותקים של מכון גתה. (על פי בקשה ניתן לקבל את הלוגו של מכון גתה).

הזמנה

בהזמנה ראשונה יש להשתמש ב בהרשמה המקוונת . שלנו.
כשואל רשום ניתן להזמין את הסרטים המבוקשים באמצעות הטופס המקוון תוך ציון מספר הלקוח שלך.