3 שאלות ל...

3 שאלות ל... Colourbox

מכון גתה עובד בכל הפרויקטים שלו עם אינספור שותפים מקומיים. בטור הזה אנו  .מציגים כמה מהם
 3 שאלות, ועליהן 3 תשובות.
יותר מזה אי אפשר, כי הם כולם מאוד עסוקים!