על גינות וגיבורים בעיר הבירה

גינות קהילתיות בג'ונגל של העיר הגדולה ובתי קפה מונגשים: רחל ביקרה בשבילכם בעיר הבירה וגילתה עד כמה הברלינאים בעלי מודעות סביבתית.