ישראל
יגאל פלמור

ראש היחידה ליחסים בינלאומיים ויועץ למדיניות חוץ ליו"ר הסוכנות היהודית לישראל, שם שימש כמנהל ענייני ציבור ותקשורת. דובר משרד החוץ וכיהן כראש לשכת העיתונות במשרד החוץ  בין השנים 2008 ועד 2014. כיהן בתפקידים שונים בשגרירויות ישראל במדריד ובפריז, וכיהן כסגן מנהל מחלקת המוסדות האירופיים.