ישראל
דוד ויצטום

 מגיש טלוויזיה ועורך ומרצה לטלוויזיה הישראלית. הוא מרצה בנושאי תקשורת, מוסיקהוהיסטוריה גרמנית באוניברסיטאות ת”א .וירושלים ובכנסים רבים בארץ ובחו”ל