טוניסיה
אנואר ברהם

מה משמעות המונח פליט עבורך?

פליט הינו איש אשר אילצו אותו לעזוב את ביתו ואת מדינתו כיוון שהרגיש בה נתון בסכנה וחשש להפוך לאיש נרדף בגלל אזרחותו, השתייכותו לקבוצה חברתית או דתית או בגלל דעותיו הפוליטיות. בדרך כלל, פליטים הם אנשים הבורחים ממלחמות.
 
האם מנוסה מפני עוני לגיטימית פחות ממנוסה מפני מלחמה או דיכוי פוליטי?


פליט בורח מסכנה מיידית. פליטים בורחים ממלחמות או מרדיפות ובדרך כלל מדובר באנשים שמחליטים לברוח כי הם חשים סכנה מיידית שעלולה לפגוע בהם בחומרה באופן פיזי או נפשי ואף לפגוע בחייהם. אין להם ברירה אחרת אלא לעזוב. ניתן לחשוב כי כאשר אדם בורח מעוני, אין כאן מושג של סכנה מיידית. אך הסיבות וההערכות מורכבות ולא בהכרח ברורות ממבט ראשון.

ומה לגבי מנוסה מפני בעיות אקולוגיות?
 
נראה כי היום יש הבנה חדשה לגבי הקשר בין הסביבה לבין ההגירה. כל שנה, בעיות הקשורות לצחיחות האדמות, שיטפונות, חופים בסכנה בגלל עליית מפלס המים ותופעות נוספות, מחייבות מיליוני אנשים לברוח.
 
מתי מפסיק האדם להיות פליט?


אדם חדל להיות פליט כאשר הוא מקבל אזרחות חדשה ונהנה מההגנה של אותה מדינה או כאשר הוא פונה ברצונו למדינת המוצא שלו על מנת לקבוע שם את מקום מגוריו הקבוע.

האם קיימת מבחינתך זכות למקלט פוליטי?
 

זכות זו קיימת וחייבת להישמר כי בזכותה מיליוני אנשים בורחים ממלחמות ומרדיפות.
 
במידה וכן: האם זכות זו בלתי-מותנית, או ניתנת לביטול?


התנאים מוגדרים באמצעות תקנות שונות לכל מדינה. במדינות דמוקרטיות, תקנות אלה מתבססות לרוב על אמנות בינלאומיות אשר בדרך כלל מנוסחות היטב. אך הלכה למעשה, נהלים אלה מאוד מסובכים.
האנשים שמחליטים לברוח ממדינתם נמצאים לעתים במצב עדין ורגיש. אפילו אם קריטריונים של פליטים אינם חלים עליהם לנוכח האמנות הבינלאומיות והחוקה של המדינה המארחת, מגיע להם ליהנות מאמצעי סיוע והגנה.
 
האם אתה מאמין, כי חברה מסוגלת לקלוט פליטים באופן מוגבל או בלתי מוגבל?

במידה ובאופן מוגבל: היכן נמצאים גבולות אלה?

אירוח פליטים לעתים גורם לבעיות חמורות במערך התברואתי, התשתיות והנגישות לחינוך. בלבנון, עם 1,5 מיליון פליטים סורים עבור 4,5 מיליון תושבים במדינה, מדובר על היחס הגדול ביותר בעולם של פליטים לתושב.
 
האם יש בארצך פליטים בעלי זכויות יתר, כלומר כאלה אשר ארצך מעדיפה לקלוט יותר מאשר אחרים? במידה וכן, מדוע?


בעקבות המצב בלוב, טוניסיה ראתה גלי פליטים מלוב אך למרות העובדה כי התקבלו יחסית טוב על ידי האוכלוסייה המקומית, אינני יכול לומר כי הם נהנים ממעמד של פליטים מועדפים כיוון שהמצב שלהם נשאר קשה.
 
האם לדעתך זוכים הפליטים בארצך ליחס הוגן?


טוניסיה חתומה על אמנת ג'נבה, אך חיי הפליטים בה קשים ביותר. זכות השהייה לא מאפשרת להם זכות לעבודה, וגם לא גישה לשירותי רווחה או חינוך. המדינה לוקה בחסר בכל הנוגע לצרכים הבסיסיים של אזרחיה, לכן גם ביחס לפליטים. למדינה טוניסיה אין האמצעים הכלכליים, הלוגיסטיים והארגוניים להתמודד עם המצב הזה. תשתיות האירוח שהוקמו מנוהלות ע"י HCR (נציבות האו"ם לפליטים) והסהר האדום הטוניסאי אשר מציעים פתרון לצרכים הבסיסיים. רוב הפליטים חיים במערכת מקבילה ובודדים האנשים שחושבים על טוניסיה כיעד סופי. עבור הפליטים, טוניסיה נחשבת יותר לתחנת מעבר בהמתנה למדינת המוצא שלהם או עזיבה לעבר יעד אחר. על פי ההערכות, יותר ממיליון אזרחי לוב חיים כבר במדינה מתוך אוכלוסייה של כ-11 מיליון תושבים.
 
האם תסכים לביצוע קיצוצים בתכנית הרווחה של מדינתך, במידה ודבר יסייע לקליטתם של פליטים רבים יותר?


ברמת העיקרון כן. אך מספר די גדול של טוניסאים לא נהנים מסיוע חברתי והמערכת החברתית והבריאותית לוקה בחסר. להכביד על אוכלוסייה באמצעות הטלת מיסים נוספים יהווה בעיה. אך אין לי הרגשה כי הטוניסאים שואלים את עצמם את השאלות האלו.
הפליטים תלויים ב-HCR ובשותף התפעולי שלו בטוניסיה, הסהר האדום.
 
מהם מבחינתך התנאים המוקדמים לקליטה מוצלחת? האם יש להציב דרישות מינימום

- בפני המהגרים?


לימוד שפת המדינה המארחת והגישה לשוק העבודה הינם הווקטורים העיקריים להסתגלות והשתלבות לחברה. הדרישה המינימאלית מצד הפליט חייבת להיות קודם כול לכבד בקפדנות את החוק ואת נהלי המדינה שמארחת אותו.

- בפני האוכלוסייה המקומית?

לעתים, מהווים הפליטים אוכלוסייה במצב מאוד פגיע ורגיש. המארחים חייבים להעניק להם סיוע ממשי. אך לעתים הפליטים מוצאים עצמם מתמודדים עם חוסר ההבנה של החברות המארחות ביחס למצבם הספציפי ועם יחס מפלה.

האם אתה מכיר פליטים באופן אישי?
 

כן, הכרתי פליטים פלסטינים. ישנם מעל ל- 6,5 מיליון פליטים פלסטינים בעולם, ואלה שרוצים לחזור לביתם אינם יכולים. למרות מספר החלטות של האומות המאוחדות המכריזות על זכותם לחזור לביתם ולרכושם במקומות שמהם הועברו ונעקרו, הפליטים דורשים את הזכות לשיבתם, אך זכות זו תמיד סורבה להם ע"י מדינת ישראל.

האם אתה תומך בפליטים באופן פעיל?
 
לא הייתה לי  הזדמנות כזאת.
 
כיצד תתפתח סוגיית הפליטים במדינתך?

א) בשנתיים הקרובות?
ב) בשני העשורים הקרובים?


מצב הפליטים בטוניסיה תלוי מאוד במצב הפוליטי בלוב, מצב זה עדיין מאוד לא ברור.
 
האם אתה מסוגל לדמיין עולם ללא פליטים?


תופעות ההגירה לעתים תלויות במצבים של מאבקים מזוינים ומלחמות. אפשר אולי לחלום על עולם ללא מלחמה.

במידה וכן: מה נדרש לשם כך?
 

אם תופעות ההגירה לעתים תלויות במצבים של מאבקים מזוינים, הפתרון הינו לנסות לעבוד באופן פעיל להשכנת השלום בעולם ובעיקר באזורים מכורסמים ע"י המלחמות. אך זה לא תמיד המקרה.
 אם לוקחים את דוגמת המזרח התיכון:
הפליטים הפלסטינים, הנחשבים לפליטים "נשכחים", הם הפליטים הוותיקים ביותר בהיסטוריה הפוליטית המודרנית של הפליטים והרבים ביותר ביחס לחלק הכולל של הפליטים בעולם. הם מגיעים למספר של 6,5 מיליון איש עבור אוכלוסייה כוללת של 10 מיליון איש שלעתים חוו עקירה כפולה או משולשת.
מה הקהילה הבינלאומית עושה באמת על מנת לעזור ולהביא פתרון צודק ומתאים לזכויות הבינלאומיות ביחס לסכסוך הישראלי-פלסטיני שנמשך כבר כמעט 60 שנה, ושבנוסף לבעיית הפליטים, הסכסוך ממשיך למלא תפקיד מאוד שלילי בכל האזור הזה של העולם.
בנוסף, למרות שהכול מכירים היום את הטעות האיומה של הפלישה לעיראק, הניהול הקטסטרופלי שלאחר המלחמה כמו גם המצב האיום שהיא גרמה לעיראק ולמדינות השכנות, מה הקהילה הבינלאומית עושה, ובעיקר מה המעצמות החזקות עושות כדי לתקן את הטעויות האלה ולפעול למען השלום? כאשר רואים את הסכומים ההולכים וגדלים במכירת אמצעי לחימה ע"י המעצמות באזור הזה, אנו יכולים לתהות מה רצונן האמתי לפעול למען השלום ולנסות להגיע לפתרון הסכסוכים שלפעמים הם בעצמם התחילו או עודדו.  במאמר שהופיע לאחרונה ב-Le Monde בצרפת נכתב כי בשנת 2015 75% מתוצרת תעשיית הנשק בצרפת יוצאה למזרח התיכון ובחלקה אף נמכרה לצדדים שנלחמו זה בזה.

האם אתה או בני משפחתך נקלעתם בעבר למצב של מנוסה?

לא.

האם אתה מאמין, כי הינך עלול להפוך לפליט ביום מן הימים?

לא ניתן לנבא שום דבר ביחס לעתיד. מי חשב שעיראק וסוריה ימצאו עצמן במצב הזה, ושמיליוני עיראקים וסורים יצטרכו לנטוש את בתיהם ואת ארצותיהם?
 הכול מדברים היום על טוניסיה כמדינה יחידה שחוותה את האביב הערבי ושהצליחה לעבור למשטר דמוקרטי מבלי ליפול לתוך מלחמת אזרחים וכאוס. זה נכון מאוד. אך המדינה מאוד שברירית. המצב הכלכלי והחברתי קטסטרופלי. המצב הביטחוני קשה מאוד, בעיקר בגלל המצב הכאוטי והלא בטוח של לוב, מדינתה השכנה. הממשלה עוד לא הגיעה למצב שבו היא מסוגלת לפעול באופן יעיל.
מול המצב הזה, הרבה טוניסאים חושבים כי המדינה לא תוכל לקום בחזרה במקרה של התקוממות עתידית ואפשרית וחוששים מקריסה. למרות שאינני באותה דעה פסימית למדי, המצב אכן מאוד מדאיג. אנו מקווים להתעוררות והפתרון אינו להתכונן לעזיבה.אני מקווה שלא אהיה אף פעם במצב שאצטרך לעזוב את טוניסיה, היום, אינני רואה את עצמי חי במקום אחר.

עד כמה אתה זקוק למולדת?*
 
אני מרגיש אזרח העולם. בזכות עבודתי, הייתה לי הזכות לטייל בעולם, לגלות מדינות ותרבויות שונות ומדהימות. זה העשיר אותי רבות והעצים אותי, אך אני צריך רק מולדת אחת.
 
*שאלה זו לקוחה מן השאלון "מולדת" מאת מקס פריש.