יצירת קשר והרשמה
ירושלים

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ליצירת קשר והרשמה

יש לכם שאלות על אחד הקורסים שלנו או שאתם זקוקים למידע נוסף? אנא פנו למשרד. נשמח לעמוד לשירותכם.שעות פתיחה של מזכירות הקורסים בירושלים

א' - ה': 12:00 – 18:00
ו': סגור

courses-israel@goethe.de
טל: 02-6508500
 
1. תנאי הרשמה כלליים
ההשתתפות בלימודי השפה במכון גתה ישראל אפשרית רק לנרשמים לקורסים.  
המשתתפים בקורסים חייבים להיות בני 16 לפחות ולשלוט באלפבית הלטיני.
לקורסי נוער מתקבלים מועמדים החל מגיל 12.
 
 2. תנאי תשלום
2.1 ההשתתפות בקורס תתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום.
2.2 ניתן לשלם בעד שלושה צ'קים, בתנאי שהצ'ק הראשון הוא מזומן.
 
3. מחירים
3.1 המחירים המופיעים בעלוני הקורס האקטואליים ובאתר של מכון גתה ישראל בעת ההרשמה הם התקפים.
3.2 ספרי הלימוד אינם כלולים במחיר הקורס בדרך כלל.
3.3 הנחות יינתנו לתלמידי בית-ספר, חיילים בשירות חובה או בשירות לאומי, מתנדבי שנת שירות, סטודנטים, בעלי מוגבלויות ופנסיונרים וכן לתלמידים הנרשמים לקורס החמישי ברציפות או לתלמידים הנרשמים לקורס יחד עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה באותו סמסטר.
3.4 בקורסים ייחודיים או בקורסים קטנים הכוללים פחות מארבעים יחידות לימוד לא תינתן הנחה.  

4. ביטול השתתפות בקורס ותנאים להחזר תשלום 
להלן נהלי ביטול ההרשמה לקורסים במכון גתה ישראל ותנאים להחזר תשלום. אנא קראו בעיון את הנהלים והתנאים כדי להימנע מאי נעימות בעתיד.
4.1 בקשה לביטול השתתפות בקורס תיעשה בכתב למזכירות
 courses-israel@goethe.de  
בקשת הביטול תיחשב כנקלטת רק לאחר קבלת אישור חוזר בכתב מהמזכירות.
4.2 בגין כל בקשה לביטול השתתפות בקורס, שנקלטה עד 48 שעות לפני המפגש הראשון של הקורס, יגבה מכון גתה ישראל דמי ביטול בגובה של 100 ₪. במקרה שבו הוגשה בקשת ביטול בגין מספר קורסים יגבה מכון גתה ישראל דמי ביטול בגובה של 100 ש" ח בגין כל קורס שנרכש. (לדוגמא: מי שרכש חבילה של שלושה קורסים וירצה לבטל את שלושתם ישלם דמי ביטול בסך 300  ₪)
4.3 בגין כל בקשה לביטול השתתפות בקורס, שנקלטה בין 48 שעות לפני המפגש הראשון של הקורס ועד ל-24 שעות לאחר המפגש השני של הקורס, יגבה מכון גתה ישראל דמי ביטול בשיעור של 40% ממחיר הקורס. במקרה שבו הוגשה בקשת ביטול בגין מספר קורסים שנרכשו כחבילה יגבה מכון גתה ישראל דמי ביטול בשיעור של 40% ממחיר הקורס שהתחיל ובנוסף עוד 100 ₪ דמי ביטול לכל קורס. (לדוגמא: מי שרכש חבילה של שלושה קורסים וירצה לבטל את שלושתם ישלם40% ממחיר כל קורס שהתחיל ובנוסף 300 ₪ דמי ביטול לשלושה קורסים).
4.4 במקרה של בקשת ביטול השתתפות בקורס שנקלטה יותר מ-24 שעות לאחר המפגש השני של הקורס יגבה מכון גתה ישראל 100% ממחיר הקורס. לא תהיה אפשרות להשתמש בשכר הלימוד ששולם עבור קורס אחר במועד מאוחר יותר.
4.5 תנאי הביטול המפורטים בסעיף 4.3 אינם תקפים לקורסי ההכנה לבחינות. במקרה של בקשת ביטול השתתפות בקורס הכנה לבחינה במפגש הראשון יגבה מכון גתה ישראל 40% ממחיר הקורס. במקרה של בקשת ביטול השתתפות בקורס הכנה לבחינה במועד מאוחר יותר יגבה מכון גתה ישראל 100% ממחיר הקורס.
4.6 אין החזר כספי על חומרי לימוד.
 
5. שיבוץ לקורס \ מספר משתתפים בקורס \ רמות הקורסים 
5.1 שיבוץ לקורס ברמה מסוימת נעשה בהתאם למבחן שיבוץ במכון. משרד המכון מאפשר מבחן מקוון או מבחן במכון עצמו. אם מבחן השיבוץ או הלימודים בקורס התקיימו לפני מעל לשני סמסטרים,יש לעשות מבחן שיבוץ חדש.
5.2 הקורסים בכיתה הסטנדרטים שלנו מתבססים על רישום של לפחות 8 תלמידים ולא יותר מ- 16, הקורסים המקוונים הסטנדרטיים שלנו על רישום של לפחות 8 תלמידים ולא יותר מ- 14.
5.3 אם עד תחילת הקורס יירשמו פחות מ-8 תלמידים לקורס, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל קורס זה או לדחותו. לנרשמים תוצע האפשרות להצטרף לקורס אחר או לקבל החזר מלא של התשלום. במידה ותהיה התעניינות של הנרשמים, תהיה אפשרות לקיים את הקורס גם עם פחות משמונה נרשמים אך במחיר גבוה יותר או עם פחות יחידות לימוד. בנוגע לקורסים ייחודיים אנא ראו סעיף 5.5
5.4 קורסי הגרמנית במכון גתה תואמים לרמות הלימוד על פי מסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (מהא"ם). הרמות
A1, A2, B1, C1, C2
כוללות במכון גתה ישראל שני קורסים סטנדרטיים של 56 יחידות אקדמיות. רמה
B2
כוללת שלושה קורסים סטנדרטיים של 56 יחידות אקדמיות. כל יחידה אקדמית מושתת על 45 דקות.  
5.5 היצע הקורסים הייחודיים האקטואליים עם מידע בנוגע למספר היחידות  האקדמיות, מחיר ומספר התלמידים תמצאו בעלון הקורס ובאתר. מידע זה מחייב.
 5.6 תכני הקורסים נקבעים על ידי מכון גתה.

 6. אישור השתתפות
תנאי לקבלת אישור השתתפות בקורסים סטנדרטיים בכיתה הוא נוכחות ב- 75% מהשיעורים לפחות או הישגים מוכחים בקורס ברמה הנדרשת.  
בקורסים המקוונים הסטנדרטיים יש להשתתף בלפחות 75% מהשיעורים ולהגיש לפחות 75% ממשימות הקורס המקוונות.  

 7. גישה לחדרי הקורסים המקוונים
 לאחר סיום הקורס תהיה גישה לחדרי הקורסים המקוונים (בקורסים המקוונים הסטנדרטיים) ולמחברות האלקטרוניות (בקורסים הפרונטליים הסטנדרטיים ובקורסים המיוחדים) במשך שישה שבועות. 

 8. כללי התנהגות
התלמידות והתלמידים נדרשים לשמור על כללי התנהגות ראויים בין כתלי מכון גתה שיאפשרו לימודים באווירה נעימה. 

9. האחריות של מכון גתה / כוח עליון
האחריות של מכון גתה וצוות העובדים מוגבלת למקרים של כוונה תחילה ורשלנות חמורה. מכון גתה אינו אחראי לגבי הפסד לימודים מחמת התערבות כוח עליון כגון אסון טבע, שריפה, הצפה, מלחמה, סגירה בצו הרשויות או נסיבות אחרות שמעבר לשליטת הצדדים בחוזה.
  
 
מספר התלמידים בקורסים לגרמנית מוגבל. על מנת להבטיח את מקומכם אנא
הירשמו מבעוד מועד בטלפון או במכון. ההרשמה בטלפון תתאפשר רק
באמצעות כרטיס אשראי.
  

מועדי המבחן: בתיאום טלפוני 
אנו גובים 100 ש"ח עבור המבחן (כולל דמי הרשמה) המתקזזים ממחיר הקורס בעת ההרשמה.  
טל: 02-6508500
 
סמסטר קיץ 2021: 29.06. - 31.10.21
(פגרת קיץ:  01.08 - 07.08.21)

: בימים הבאים לא יתקיימו שיעורים
 
בימים הבאים לא יתקיימו שיעורים:

פגרת קיץ 01.08.21 - 07.08.21
ראש השנה 06.09.21 - 08.09.21
ערב יום כיפור (החל מ-13:00) 15.09.21
יום כיפור 16.09.21
ערב סוכות 20.09.21
סוכות 21.09.21
ערב שמחת תורה (החל מ-13:00) 26.09.21
שמחת תורה 27.09.21
חג המולד: 24.12.-26.12.21
שנה האזרחית 31.12.21- 01.01.22

בימי שישי ובערבי חג מכון גתה סגור החל מ-13:00.
 
 
תוכלו לשלם במזומן, באמצעות כרטיס אשראי (ויזה או מאסטרכרד, לא ישראכרט) או באמצעות המחאה.