מתכונת הקורסים שלנו
ירושלים

מתכונת הקורסים קורס גרמנית סטנדרטי PLUS קורסים גרמנית אונליין קורס גרמנית סטנדרטי
ללמוד במכון גתה ישראל 50% 100%
ללמוד באופן מקוון 50% 100%
עזרה אישית מהמורה      
הכנה לבחינות של מכון גתה      
לוח זמנים גמיש    
חדר כיתות וירטואלי      
מולטימדיה ככלי הוראה      
מידע נוסף מידע נוסף על קורס גרמנית סטנדרטי PLUS מידע נוסף על קורסי גרמנית אונליין
מועדים ועלויות מועדים ועלויות מועדים ועלויות