חיפוש קורס מועדים ועלויות

קורסים חדשים במכון גתה בירושלים


טרימסטר קיץ 2019 יתחיל ב-30.06.19 ויסתיים ב-25.10.19.

ובטרימסטר חורף 2019\2020 : 27.10.19 -14.2.20 
 
למידע והרשמה: 02-6508500

courses-jerusalem@goethe.de
 
קורס רמה מועד מקום הקורס מחיר

קורס חצי-אינטנסיבי

7 שבועות A1.1 27.10.2019 - 12.12.2019
ה' 17:45 - 21:00
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.1 29.10.2019 - 11.02.2020
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.1 01.11.2019 - 31.01.2020
ו' 9:00 - 12:15
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.2 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.2 28.10.2019 - 27.01.2020
ב' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס חצי-אינטנסיבי

7 שבועות A1.2 29.12.2019 - 13.02.2020
ה' 17:45 - 21:00
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.1 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A2.1 29.10.2019 - 11.02.2020
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.2 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A2.2 27.10.2019 - 26.01.2020
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

ירושלים בגרמנית - סיור ושיעור

6 שבועות B1+ 01.11.2019 - 13.12.2019
ו' 9:00 - 10:30
מכון גתה ירושלים ₪ 700 המשך

שיחה

10 שבועות B1+/B2 29.10.2019 - 14.01.2020
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2000 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות B1.1 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות B1.1 30.10.2019 - 12.02.2020
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

שיחה

10 שבועות C1 31.10.2019 - 09.01.2020
ה' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2000 המשך

קורס ספרות: ברטולט ברכט

14 שבועות C2 30.10.2019 - 12.02.2020
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך
1