חיפוש קורס מועדים ועלויות

קורסים חדשים במכון גתה בירושלים


טרימסטר קיץ 2019 יתחיל מ-30.06.19 ויסתיים ב-25.10.19.


למידע והרשמה: 02-6508500

courses-jerusalem@goethe.de
 
קורס רמה מועד מקום הקורס מחיר

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A1.1 10.07.2019 - 16.10.2019
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.1 17.07.2019 - 01.08.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.1 13.08.2019 - 28.08.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.1 01.09.2019 - 16.09.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.1 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.2 17.07.2019 - 01.08.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.2 13.08.2019 - 28.08.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.2 01.09.2019 - 16.09.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A1.2 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A2.1 30.06.2019 - 06.10.2019
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס חצי-אינטנסיבי

8 שבועות A2.1 01.07.2019 - 29.08.2019
ב' 17:45 - 21:00
ה' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.1 13.08.2019 - 28.08.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.1 01.09.2019 - 16.09.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.1 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.2 01.09.2019 - 16.09.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות A2.2 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

ירושלים בגרמנית - סיור ושיעור

6 שבועות B1+ 25.07.2019 - 05.09.2019
ה' 16:30 - 18:00
מכון גתה ירושלים ₪ 700 המשך

קורס ספרות: ברטולט ברכט

6 שבועות B1+ 21.08.2019 - 25.09.2019
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 1200 המשך

שיחה

10 שבועות B1+/B2 30.06.2019 - 08.09.2019
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2000 המשך

קורס סופר אינטנסיבי

2 שבועות B1.1 18.09.2019 - 07.10.2019
ב' 9:00 - 13:00
ג' 9:00 - 13:00
ד' 9:00 - 13:00
ה' 9:00 - 13:00
א' 9:00 - 13:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך
1