חיפוש קורס מועדים ועלויות

קורסים חדשים במכון גתה בירושלים


טרימסטר אביב 2019 יתחיל מ-03.03.19 ויסתיים ב-28.06.19.
 

 
למידע והרשמה: 02-6508500

courses-jerusalem@goethe.de
 
קורס רמה מועד מקום הקורס מחיר

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A1.1 04.03.2019 - 17.06.2019
ב' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A1.1 05.03.2019 - 02.07.2019
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס חצי-אינטנסיבי

9 שבועות A1.1 02.05.2019 - 27.06.2019
ה' 17:45 - 21:00
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

גרמנית בקטנה

7 שבועות A1.11 24.05.2019 - 12.07.2019
ו' 9:00 - 12:15
מכון גתה ירושלים ₪ 1350 המשך

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A1.2 04.03.2019 - 17.06.2019
ב' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A2.1 05.03.2019 - 02.07.2019
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס חצי-אינטנסיבי

8 שבועות A2.1 02.05.2019 - 27.06.2019
ב' 17:45 - 21:00
ה' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות A2.2 06.03.2019 - 03.07.2019
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

15 שבועות B1.2 05.03.2019 - 02.07.2019
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

שיחה

10 שבועות C1 06.03.2019 - 29.05.2019
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2000 המשך

ספרות

15 שבועות C2 06.03.2019 - 03.07.2019
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך
1