חיפוש קורס מועדים ועלויות

קורסים חדשים במכון גתה בירושלים


טרימסטר אביב 2020 : 01.03.2020 - 26.06.2020 


למידע והרשמה: 02-6508500

courses-jerusalem@goethe.de
 
מכון גתה ירושלים יהיה סגור מ-22.1.20 עד 24.1.20
 
קורס רמה מועד מקום הקורס מחיר

קורס חצי-אינטנסיבי

7 שבועות A1.1 01.03.2020 - 23.04.2020
ה' 17:45 - 21:00
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.1 02.03.2020 - 22.06.2020
ב' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.1 04.03.2020 - 24.06.2020
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.2 03.03.2020 - 16.06.2020
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A1.2 06.03.2020 - 26.06.2020
ו' 9:00 - 12:15
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס חצי-אינטנסיבי

7 שבועות A1.2 10.05.2020 - 25.06.2020
ה' 17:45 - 21:00
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A2.1 02.03.2020 - 22.06.2020
ב' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות A2.2 01.03.2020 - 07.06.2020
א' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

ירושלים בגרמנית. שיעור וסיור

6 שבועות B1+ 17.04.2020 - 22.05.2020
ו' 9:00 - 10:30
מכון גתה ירושלים ₪ 700 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות B1.1 03.03.2020 - 16.06.2020
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס אקסטנסיבי

14 שבועות B1.2 05.03.2020 - 18.06.2020
ה' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך

קורס שיחה: גרמניה בכותרות

10 שבועות B2/C1 03.03.2020 - 19.05.2020
ג' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2000 המשך

קורס ספרות

14 שבועות C2 04.03.2020 - 24.06.2020
ד' 17:45 - 21:00
מכון גתה ירושלים ₪ 2400 המשך
1