מתכונת הקורסים שלנו
ירושלים

מתכונת הקורסים למידה משולבת קורסים קבוצתיים מקוונים קורסים בחדרי הכיתות
ללמוד במכון גתה ישראל 50% 100%
ללמוד באופן מקוון 50% 100%
עזרה אישית מהמורה      
הכנה לבחינות של מכון גתה      
לוח זמנים גמיש    
חדר כיתות וירטואלי      
מולטימדיה ככלי הוראה      
מידע נוסף מידע נוסף על קורסים בלמידה משולבת מידע נוסף על קורסים קבוצתיים מקוונים
מועדים ועלויות מועדים ועלויות מועדים ועלויות