בגרות בגרמנית כשפה זרה


בגרות בגרמנית כשפה זרה DaF
החל משנת 2016


אנו מברכים על הכוונה להיבחן בבחינת בגרות בגרמנית כשפה זרה.
החל משנת 2016 קבע משרד החינוך שינוי במתכונת הבחינה ובארגונה, כך שההרשמה לבחינה וכן תכתובות הקשורות בנושא זה מתבצעות בין בית הספר ומשרד החינוך.

שאלות הנוגעות לבגרות יש להפנות ל:

 גב' ליאורה אללי
lioraal@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafSafot/Tzevet


להלן מידע הקשור לבחינת בגרות כשפה זרה הנערכה במכון גתה עד שנת 2016

בחינת הבגרות DAF נערכת במכון גתה בתל אביב עבור משרד החינוך הישראלי ונחשבת כחלק מהבגרות הישראלית. דרגת הקושי שווה לרמה B1 (של המסגרת האירופית המשותפת לשפות)

ניתן לגשת לשני סוגי בחינה:4 יחידות – בגרות DAF

5 יחידות - בגרות DAF

תנאי סף
 כדי לעמוד בבחינת הבגרות כדי לעמוד בבחינת הבגרות DAF יש להגיע לרמה של B1 של "המסגרת האירופאית המשותפת לשפות" על הלומדים גרמנית כשפה זרה להגיע לרמה זו – לרמה של 350 עד 650 שעות אקדמאיות (כל שעה אקדמית 45 דקות).

נא לשים לב! השתתפות בבחינת בגרות בגרמנית כשפה זרה אפשרית החל מכיתה יא'.השתתפות בקורס הכנה לבחינת בגרות אינה תנאי להשתתפות בבחינת הבגרות.

חלקי הבחינה

1. בגרות – DAF 4 יחידות

הבחינה מוכרת ברחבי העולם כבחינה של מכון גתה: Goethe-Zertifikat B1
וכוללת את החלקים הבאים :
- הבנת הנקרא
- הבנת הנשמע
- הבנה בכתב
- דיבור

2. בגרות – DAF 5 יחידות

הבחינה מושתתת על בחינת בגרות 4 יחידות וחלק נוסף המושתת על בחינה בע"פ. בחינה בע"פ זו מכילה טקסטים הלקוחים מחוברת הספרות (שניתן לרכוש במשרדי המחלקה ללימוד השפה)

תוך שיחה של 15 דקות עם שני בוחנים, ניתן להראות הן ידע על תוכן טקסטים מחוברת הספרות והן יכולת הבעה בגרמנית.

בחינת הבגרות של 5 יחידות הלימוד מושתתת הן על בחינת ה- 4 יחידות והן על הבחינה בעל פה.

עליכם להביע עצמכם בגרמנית ולהוכיח ידע
- על הטקסטים, סופרי התקופה
- כמו גם גיבוש דעה שלכם ויכולת להביע אותה, פירוש טקסטים ויכולת הבעה

עליכם להוכיח יכולת הבעה וידע בגרמנית
- על הטקסטים, סופרי התקופה
- כמו גם יכולת הבעת דעה שגיבשתם, ושל פירוש טקסטים

תוצאות הבחינה תעודה

אחרי הבחינה, יועברו הציונים לבית הספר או למשרד החינוך. ישנה אפשרות גם לקבל תעודה המוכרת ברחבי העולם GOETHE ZERTIFIKAT

הכנה ותרגול

1. Goethe Zertifikat B1 für Jugendliche- חומר לתרגול

את החומר לתרגול תוכלו למצוא באתר. תוכלו גם להדפיסו ב pdf . הפתרונות יהיו בשתי הגרסאות.
אנא קראו גם את ההוראות למהלך הבחינה.

2. קורסי הכנה לבגרות DaF

קורסים מיוחדים להכנה לבגרות במכון גתה ישראל