האוטופיה שלי - תחרות כתיבה

Schreibwettbewerb Die Kunst der Utopie
Goethe-Institut Israel


האם אתם לומדים גרמנית בארץ במכון גתה, באוניברסיטה או באופן עצמאי? אם כן אנו מתכבדים להזמינכם להשתתף בתחרות הכתיבה שלנו!

כתבו טקסט בגרמנית בנושא "האוטופיה שלי" והעלו אותו לכאן מתאריך 1.1.2018 עד לתאריך 11.2.2018. הטקסטים הטובים ביותר יזכו בפרסים.

פרס ראשון: קורס גרמנית במכון גתה בגרמניה (כולל לינה ודמי כיס)
פרס שני: קורס גרמנית במכון גתה ירושלים או תל אביב   - שני זוכים.
פרס שלישי: פוסטר על פי בחירתכם מתוך תערוכת הגרפיקה "אמנות האוטופיה" – 3 זוכים.

היקף המאמר שתגישו מתאים לרמת הגרמנית שלכם:
A1 כ-60 מילים
A2 כ-100 מילים
B1 כ-140 מילים
B2 כ-180 מילים
C1 כ-220 מילים
C1 כ-300 מילים

הזוכים בפרסים יקבלו הודעה על כך בדוא"ל עד 16.2.2018
 
בהצלחה!

תחרות הכתיבה מתקיימת במסגרת הפרויקט "אמנות האוטופיה".
מכון גתה ישראל ומכון ון ליר בירושלים מתחקים אחר המחשבה של "אוטופיות" ככוח פוליטי.

תקנון ותנאי ההשתתפות בתחרות:

הרשמה לתחחרות