חדש מהאריזה

Frisch ausgepackt © Vladru

סרטים חדשים

כל חודש נקרין סרט גרמני חדש. הסרט יוקרן רק במכון גתה. 

סרטים – חדש מהאריזה. במילים אחרות: סרטים חדשים. סרטים מרגשים. סרטים עכשוויים.

אנו מזמינים להקרנה ולדיון.