دۆزەرەوەی خول وادە و نرخەکان

ئێوە دەتانەوێت ئەلمانی فێرببن؟ ئێمە دەرفەتی ڕاستمان هەیە بۆ ئێوە.خول ئاست Termin شوێنی خول نرخ

زمانی ئەڵمانی بۆ بردنی هاوژین

14 هەفتان A1 12.11.2022 - 11.02.2023
دوش 9:00 vormittags Uhr - 12:00 mittags Uhr
چاش 9:00 vormittags Uhr - 12:00 mittags Uhr
شەم 9:00 vormittags Uhr - 12:00 mittags Uhr
Goethe-Institut Irak 700 تۆمارکردن
1