Jugend debattiert international
Schulen

13 Schulen beteiligen sich 2019/20 an Jugend debattiert international in Litauen.

Jonava
Jeronimas Ralys Gymnasium Jonava
Deutschlehrer Jonas Legas und Rasa Legienė

Kaunas
Jesuitengymnasium Kaunas
Deutschlehrerin Vilma Palienė

Steponas Darius und Stasys Girėnas Gymnasium Kaunas
Deutschlehrer Birutė Pukelienė, Alexander Wölffling

Klaipėda
Hermann Sudermann Gymnasium Klaipėda
Deutschleherin Neringa Tallat-Kelpšaitė Dapšienė

Žemyna Gymnasium Klaipėda
Deutschlehrerin Regina Stepanauskienė

Šiauliai
Romuva Gymnasium Šiauliai
Deutschlehrerin Aina Būdvytytė

Didždvaris Gymnasium Šiauliai
Deutschlehrerin Daiva Staniulytė

Viekšniai
Viekšniai Gymnasium
Deutschlehrerin Gilma Plūkienė

Vilnius
Technisches Lyzeum Vilnius
Deutschlehrerin Kristina Sagaidak

Užupis Gymnasium Vilnius
Deutschlehrerinnen Sigita Žurauskienė und Romalda Karalienė

Lyzeum Vilnius
Deutschlehrerinnen Inga Lenktytė, Vida Pasausienė

Jesuitengymnasium Vilnius
Deutschlehrerin Sigita Žurauskienė

Žirmūnai-Gymnasium Vilnius
Deutschlehrerinnen Danutė Šiurkutė und Mingailė Andriejūnienė