schule@museum Mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo iniciatyva

schule@museum – Švietimo partnerysčių metai 2009-2011: pamoka gali vykti ir muziejuje. Projektas: Mokykla muziejuje Altenburge
schule@museum – Švietimo partnerysčių metai 2009-2011: pamoka gali vykti ir muziejuje. Projektas: Mokykla muziejuje Altenburge | Nuotr.: Lindenau muziejus Altenburge

Kultūrinė edukacija yra „neatsiejama nuo žmogaus orumo ir laisvo jo asmenybės vystymosi“, skelbia Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 22 straipsnis. Tačiau kultūrai suprasti, pažinti ir prie jos priartėti reikia laiko. Kultūrai reikia kultūrinės edukacijos. Deja, Vokietijoje dar toli gražu ne visi jaunuoliai turi galimybę pažinti kultūrą. Pavienio vaiko kultūrinę kompetenciją lemia arti arba toli nuo kultūros esantys tėvai, visuomeninis sluoksnis ir socialinė aplinka.

Kyla klausimas: kaip priartinti vaikus ir jaunimą prie kultūros? Atrodo, kad geriausias kelias būtų per mokyklą, kadangi tik čia susitinka visi visuomeniniai sluoksniai ir grupės.

Tačiau realybė atrodo visiškai kitaip: dėl perpildytų programų ir laiko trūkumo mokyklinėje kasdienybėje kultūrinei edukacijai nelieka laiko. O jeigu jo ir lieka, apsiribojama vienos dienos išvyka prieš ilgąsias atostogas. Tai geriau negu nieko, tačiau toks kultūrinis potyris tarp užkandžių pakelių ir futbolo kamuolio pavaikymo mokiniams nepalieka įsimintino įspūdžio. Ir iš kultūros, galėjusios turėti poveikį, nelieka nieko.

Stiprūs partneriai ir stiprus tinklas

2004 metais įsteigta iniciatyva schule@museum (mokykla@muziejus): trys asocijuotos struktūros – Meno pedagogikos, Muziejų pedagogikos ir Vokietijos muziejų asociacijos – sugalvojo drauge įgyvendinti idėjas ir projektus, kurie inicijuotų, skatintų ir stiprintų ilgalaikę dviejų institucijų –mokyklos ir muziejaus – partnerystę.

Per aštuonerius metus prie šios asociacijų sąjungos prisijungė ir kiti partneriai: pradžioje – PwC fondas, Federalinių žemių fondas, Roberto Boscho fondas, po to Vokietijos politinio švietimo centras, Mercator fondas. Jie rėmė iniciatyvas ir finansiškai, ir temų požiūriu.

schule@museum atidžiau – Žvilgsnis į keturis projekto etapus

Keturiuose projekto schule@museum etapuose muziejai ir mokyklos buvo raginami bendradarbiauti: bandomajame etape, vadovaujantis šūkiu „schule@museum: virtualiai ir tarpkultūriškai“, buvo intensyviai bendradarbiaujama su aštuoniais Vokietijos muziejais. Įvairių klasių mokiniai iš įvairiausių mokyklų nuo 2004 m. lapkričio iki 2005 m. liepos mėn. rengė muziejams multimedijos pristatymus tarpkultūriškumo tema.

„Multimedija“, simbolizuojama ženklu @ projekto pavadinime „schule@museum, tapo muziejinio pedagoginio darbo mediumu. Buvo siekiama pašalinti vaikus ir jaunimą nuo muziejų skiriantį barjerą, tad ir buvo pasirinktas jaunimui pažįstamas ir vertinamas darbo įrankis. Būtent ši terpė suteikė jaunimui galimybę dirbti ir žaisti su muziejaus objektais, juos keisti ir kūrybiškai plėtoti, t.y., daryti su jais tai, ko neįmanoma daryti su tikraisiais objektais. Programa padėjo jiems iš stebėtojų tapti kūrėjais.

Antrasis iniciatyvos žingsnis – 2005/2006 metais Vokietijoje paskelbtas konkursas „Experimente bitte“ („Eksperimentų prašom“), kuriame dalyvavo per 1800 moksleivių nuo 5 iki 21 metų amžiaus ir pateikė 56 projektus. Bendradarbiaudami su muziejais ir pasirinkę tam tikrą muziejaus objektą, per pamokas ir laisvalaikiu jie tyrinėjo pačių pasirinktą temą ir pasitelkę multimediją perkėlė ją į internetą.

Per pirmuosius projekto schule@museum etapus, kainavusius mokytojams ir muziejų pedagogams daug papildomo darbo, gimė iš esmės „didieji“ projektai. Siekdami šiek tiek nuleisti dalyvavimo kartelę, projekto partneriai kartu su naujuoju projekto partneriu, Vokietijos politinio švietimo centru, 2007/2008 metais pasiūlė internetinį projektą „1000xHeimat“ („1000xTėvynė“), paremtą Web-2.0 platforma. Vaikai ir jaunuoliai buvo raginami kurti savo įsivaizduojamą virtualų savo tėvynės muziejų. Šįkart projekte galėjo dalyvauti ir pavieniai moksleiviai. Jaunuoliai rinkosi jiems tėvynę simbolizuojančius muziejų objektus ir juos fotografavo. Nuotraukos su komentaru buvo patalpintos tinklalapyje www.1000xHeimat ir tapo tėvynės įvaizdžiu, kuriuo norėta pasidalinti su kitais.

Paskutiniame projekto „schule@museum – švietimo partnerysčių metai 2009-2011“ etape iniciatoriai siekė tvirtesnės ilgalaikės mokyklų ir muziejų partnerystės. Remiantis visais schule@museum etapais visoje Vokietijoje ir remiantis visa sukaupta patirtimi, buvo siekiama išmėginti visas ilgalaikes bendradarbiavimo formas ir paskleisti šią patirtį kitoms mokykloms ir muziejams. Projektų dėka mokiniai susipažino su jiems buvusia lig tol nepažįstama institucija – muziejumi. Jie pažvelgė į muziejinio darbo „virtuvę“ ir susidomėję nagrinėjo atitinkamas temas ir vykdė užduotis.

schule@museum – patirtis ir reikalavimai

Taigi įvairūs iniciatyvos schule@museum formatai – bandomasis etapas, konkursas, Web-2.0 platforma, intensyvios lydimosios veiklos fazės kaip „idėjų kalvė“ – skatino vis naujas mokyklų ir muziejų bendradarbiavimo formas ir galimybes. 2011 metų lapkričio mėn. kartu su Vokietijos istorijos muziejumi įvyko baigiamasis šios iniciatyvos renginys.

Po kelerių metų intensyvaus bendradarbiavimo partneriai sukauptą patirtį apibendrino Vokietijos muziejų sąjungos rekomendacijose. Jose pateikiamos pamatinės sąlygos, sėkmę lėmę faktoriai ir metodai, kaip praktiškai įgyvendinti bendradarbiavimą bei reikalavimai kultūrai, politikai ir visuomenei.
 

Monika Dreykorn – istorikė ir germanistė (valstybinis egzaminas). Nuo 2004 iki 2011 metų Vokietijos muziejų, Muziejų pedagogikos ir Menos pedagogikos asociacijų ilgalaikės Vokietijos iniciatyvos schule@museum koordinatorė. Koordinavo multimedijų konkursą, Web 2.0 projektą, trejus metus intensyviai koordinavo 15 projektų visoje Vokietijoje.