„Kūrybinės partnerystės“
Inovatyvus mokymosi modelis

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvauja antrus metus. Šiais mokslo metais čia įgyvendinama „Pokyčių mokyklų“ programa.
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvauja antrus metus. Šiais mokslo metais čia įgyvendinama „Pokyčių mokyklų“ programa. | © Kūrybinės partnerystės

Lietuva viena pirmųjų Europoje, savo švietimo sistemoje nacionaliniu mastu įgyvendina „Kūrybinių partnerysčių” programą. Jungtinėje Karalystėje sukurta ir sėkmingai taikyta kūrybiško mokymosi programa „Kūrybinės partnerystės“, vykstanti jau antrus metus Lietuvoje, sulaukė didžiulio susidomėjimo ir palaikymo tiek valstybiniu mastu, tiek vietos bendruomenėse.

„Kūrybinės partnerystės“ – tai Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms skirta programa. Jos tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų – menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų – bendradarbiavimui.

Įveikiame realius iššūkius mokykloje

„Vienas esminių dalykų, probleminių mazgų, su kuo dirbame, yra iššūkis sukurti tokią mokymosi aplinką, kurioje mokytis ir tobulėti galėtų visi. Šiuo metu vyraujanti tradicinė mokymo sistema įtraukia tik kai kuriuos, o „Kūrybinės partnerystės“ sukuria kitokį ugdymo procesą, kuris suteikia galimybių mokytis ir tobulėti visiems – moksleiviams, mokytojams ir kūrėjams. Mokymąsi suvokiame kaip galimybes tobulėti ir nuolat peržengti savo ribas. Tai yra labai galingas žmogaus motyvacijos veiksnys. Kaip pažadinti tą troškimą, „įdarbinti“ siekį tobulėti mokyklos aplinkoje – tai svarbiausi šiandienos iššūkiai“, – sako „Kūrybinių partnerysčių“ projekto vadovė Lietuvoje Milda Laužikaitė.

Pirmųjų 2011–2012 mokslo metais vykusių kūrybiško mokymosi projektų 43-se „Tyrinėjančiose mokyklose” metu sukaupta patirtis parodė projekto unikalumą, svarbą ir naudą, siekiant pokyčių mokyklose ir mokymesi.

Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos moksleiviai, dalyvaudami „Kūrybinių partnerysčių“ projekto „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje, sprendė destruktyvaus elgesio iššūkius. Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos moksleiviai, dalyvaudami „Kūrybinių partnerysčių“ projekto „Tyrinėjančių mokyklų“ programoje, sprendė destruktyvaus elgesio iššūkius. | © Kūrybinės partnerystės Pasak vadovės, antraisiais projekto įgyvendinimo metais daugiau dėmesio skiriama supratimo apie kūrybiškumą gilinimui, projekte dalyvaujančių mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui, pasitelkiama daugiau skirtingų sričių ekspertų, atliekami išsamūs moksliniai tyrimai.

Įtraukiantis mokymasis

„Mūsų įsitikinimu, kūrybingumas nėra vien tik su menais susijęs gebėjimas, tai gebėjimas kelti klausimus, įžvelgti sąsajas, spręsti problemas pasitelkiant vaizduotę, siekiant naujovių. „Kūrybinės partnerystės“ remiasi nuostata, kad kūrybingumas nėra prigimtinė reta dovana, kad jo turime visi, reikia tik jį atskleisti,“ – sako M. Laužikaitė.

Šiais metais projekte dalyvauja 80 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. 30 jų tęsia veiklą antrus metus ir įgyvendina visos mokyklos bendruomenę įtraukiančius „Pokyčių mokyklų“ projektus. 50 mokyklų dalyvauja pirmą kartą ir įgyvendina savo mokymosi aplinką moksleivių grupėse ar klasėse analizuojančius „Tyrinėjančių mokyklų“ projektus.

Mokyklose šiuo metu dirba beveik 200 įvairių meno, mokslo, kultūros bei kitų kūrybinių sričių profesionalų. Drauge su moksleiviais ir mokytojais į pamokas jie įtraukia kūrybines veiklas ir stebi, kokius pokyčius moksleivių mokymesi, elgesyje ir bendravime lemia išlaisvintas kūrybiškumas ir bendradarbiavimas.

„Kūrybinių partnerysčių“ projektui Lietuvoje suteiktas valstybinis prioritetas ir oficialus pavadinimas – „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo, „Kūrybinių partnerysčių“ projektas įgyvendinamas visoje Lietuvoje. „Kūrybinių partnerysčių“ programą Lietuvoje vykdo švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti valstybinė švietimo įstaiga „Ugdymo plėtotės centras“.

2011–2012 mokslo metais buvo įgyvendinti pirmieji kūrybiško mokymosi projektai 43 Lietuvos mokyklose. Juose iš viso dalyvavo virš 2800 dalyvių – mokinių, mokytojų, tėvų, kūrėjų. Vaikai gilinosi į lietuvių autorių kūrinius filmuodami (sukurta 14 filmų), 7 mokyklose buvo statomi spektakliai, sukurti 4 muzikos ir garso projektai, 11 mokyklų buvo įrenginėjamos lauko klasės, viena mokykla statė skulptūrą, o kita gimnazija išleido knygą, pradinukai sukūrė „Marso TV“. Unikaliuose mokyklų projektuose buvo integruojami skirtingi dalykai, sėkmingai spęsti ugdymo iššūkiai, mokytasi naujų gebėjimų, tobulintos kompetencijos.

Faktai:

Per trejus mokslo metus – nuo 2011 iki 2015 metų sausio, Ugdymo plėtotės centro vykdomame „Kūrybinių partnerysčių“ projekte dalyvaus apie 100 mokyklų.

Programos metu, bus įgyvendinta daugiau nei 200 unikalių kūrybiško mokymosi projektų.

Numatoma, kad kūrybiniuose mokymosi projektuose dalyvaus apie 4000 mokinių, beveik 1000 mokytojų ir daugiau nei 220 kūrybinių profesijų atstovų.