Pokalbis su Faina Kukliansky „Bendruomenė, gerbianti savo narių įvairovę“

Nedaug Lietuvos istorijos aspektų yra tokie dramatiški, kaip žydų istorija. Viduramžiais žydų kultūra, sėkmingai suvienijusi religingumą ir intelektualumą, vystėsi ir suklestėjo gana tolerantiškoje terpėje. Tačiau galiausiai nacionalsocialistų nusikaltėliai ją brutaliai sunaikino.

Šiandien Lietuvoje gyvena apie 5000 žydų tikėjimo žmonių. 1989 m. įsteigtos Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky kalba apie savo veiklą.

Iš kur yra kilę šiandien Lietuvoje gyvenantys žydai? Ar Lietuva, panašiai kaip Vokietija, išgyveno žydų tautybės žmonių antplūdį, suirus Sovietų Sąjungai?

Čionykštės situacijos nelabai galima lyginti su padėtimi Vokietijoje. Iš tiesų, po komunizmo žlugimo į Lietuvą atvyko žydų ir jie – panašiai kaip Vokietijoje – atvyko iš Rusijos, Baltarusijos ir kitų buvusių Sovietų Sąjungos respublikų. Tačiau mes tikriausiai skiriamės nuo kitų šalių tuo, kad neskirstome imigravusių žydų ir iš čia kilusių žydų, taip vadinamųjų litvakų. Mes esame žydų bendruomenė, gerbianti savo narių įvairovę.

Kiek stiprūs yra jūsų bendruomenės ryšiai su per dešimtmečius po pasaulį pasklidusiais litvakais? Kokią reikšmę šiame kontekste turi neseniai Vilniuje vykęs litvakų kongresas?

Sovietinės okupacijos metu mes negalėjome užmegzti kontakto netgi su savo giminaičiais kitose šalyse. Savaime suprantama, tai turėjo įtakos santykiams tarp žydų Lietuvoje ir kitose šalyse. Tačiau šiandien mes gyvename kosmopolitiškame pasaulyje, kuriame žmonės daug keliauja ir mezga kontaktus. Mūsų bendruomenė bando stiprinti šiuos ryšius. Mes kviečiame žydų bendruomenes iš viso pasaulio pas save ir intensyviai bendradarbiaujame su įvairiomis tarptautinėmis žydų organizacijomis. Litvakų kongresas turėtų priminti visuomenei apie tai, kad mūsų mažutė, bet visapusiška bendruomenė yra gyvybinga ir aktyvi.

Lietuvos žydų bendruomenė kaip vieną savo tikslų nurodo žydų tapatybės, taip vadinamojo „Yiddishkait” išlaikymą. Kaip suprasti tą „Yiddishkait”?

Svarbiausios šios tapatybės dalys: pirmiausia tai stiprus intelektualinis religingumo pagrindas, tačiau taip pat ir nepriklausomumas bei tolerancija, ir, žinoma, „žydiška dvasia“ – „yiddisher neshome”.

Kokie Jūsų santykiai su kitomis tradicinėmis Lietuvos religijomis?

Lietuvoje gyvena apie 2000 vietos musulmonų, su kuriais mūsų santykiai yra ypatingai geri. Gerus ryšius palaikome taip pat ir su katalikų bažnyčia, kuriuos mielai norėtume dar labiau išplėtoti.

O koks jūsų santykis su valstybe ir visuomene?

Valstybė mus gerbia ir išklauso. Tai nereiškia, kad ji paklūsta mums, bet yra susipažinusi su mūsų reikalais, supranta mūsų problemas ir bando padėti mums jas spręsti. Toliau plėtojame ir savo santykius su viešuomene. Tai mes darome vykdydami daug iniciatyvų, skirtų žmogaus teisių apsaugai, taip pat bandome kuo atviriau save pristatyti visuomenei bei paaiškinti savo tradicijas. Šis darbas duoda rezultatų. Mes, kaip maža žydų bendruomenė, neturėtume būti pamiršti, bet būti žinomi ir gerbiami visuomenėje.
 

Faina Kukliansky yra kilusi iš Holokaustą išgyvenusios litvakų šeimos. Ji dirba advokate Vilniuje. 2013 m. balandį ji išrinkta Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke.