Grafičiai ir gatvės menas Berlin Not for Sale

Hall of Fame, Mauerpark (įvairūs menininkai)
Hall of Fame, Mauerpark (įvairūs menininkai) | Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer

Margi užrašai ant daugiaaukščių pastatų, milžiniškos protesto vardan juodai uždažytos figūros, reklama su sienų piešiniais – Berlyno grafičiai išties labai įvairūs. Goethe.de siūlo kitokį pasivaikščiojimą po miestą.

Jungtinėse Valstijose prasidėjęs grafičių judėjimas 9-ojo deš. viduryje pasiekė ir Vokietiją. Nuo tada Berlynas pristatomas kaip viena įvairiapusiškiausių gatvės meno metropolijų. Miesto, kuris iki 1989 m. buvo padalytas, vakarinė dalis nuo pat pradžių išsiskyrė itin geranorišku požiūriu į jaunimo kultūrą, o šioji galiausiai susipynė su miestovaizdžiui jau seniai būdinga kairiųjų protesto judėjimų tradicija naudoti pastatų sienas politinio turinio žiniai perduoti. O tam naujai atsiradęs gatvės menas turėjo tinkamiausią, kokią tik galima įsivaizduoti, mediją – Berlyno sieną, kurią dar 9-ojo deš. pradžioje visą puošė grafičiai.

Susivienijus Vokietijai, miestas tapo dar įdomesnis grafičių meno atstovams dėl nenaudojamų statinių gausos ir neaiškių daugelio pastatų nuosavybės teisių. Po Berlyno sienos griūties atsirado daugybė sienų ir fasadų, dar vadinamų šlovės galerijomis (angl. Halls of Fame), ant kurių grafičiai galėjo rastis legaliai arba jie buvo bent toleruojami. Dėl grafičių gausos, įvairovės ir kokybės Berlynas tapo mėgstamiausiu viso pasaulio grafitininkų traukos centru.

Nuo tada ši meno forma įgavo įvairiausių pavidalų, o jos suvokimas nuolat kito: dėl klasikinių rašmeninių grafičių iki šiol karštai diskutuojama. Vadinamuosius gatvės meno kūrinius – priešingai nei dažais užpurkštas vardų žymas (tags) ar iš jų sudarytus rašmenų piešinius (pieces) – teigiamai vertina didesnioji publikos dalis, kuriai jie būna netgi specialiai skirti. Pastariesiems priskiriami ir didžiuliai, daug pastangų kainavę sienų piešiniai, vadinamosios freskos (murals), kurios vis dažniau sukuriamos gavus oficialų užsakymą. Tačiau net ir nelegaliai kuriantys grafitininkai vis dar aktyvūs. Jie jaučiasi puoselėjantys pirminę grafičių idėją – skelbti miestui politinį manifestą, nukreiptą prieš didėjantį viešosios erdvės privatizavimą ir komercializavimą. Goethe.de kartu su Grafičių archyvu ir Jaunimo kultūrų archyvu (Graffitiarchiv / Archiv der Jugendkulturen e.V.) atrinko dešimt įdomiausių Berlyno gatvės meno darbų, pasakojančių tiek apie meną, tiek apie patį miestą.

Berlin not for Sale (2014), ), aut. kolekt.: „orangotango“, „Pappsatt“ ir „Reclaim Your City“ (Vokietija)

 • Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv
 • Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv
 • Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv
 • Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Berlin not for Sale – Orangotango Kollektiv
2014 m. vasarą ant Berlyno Kroicbergo (Kreuzberg) rajono pastato fasado atsirado kelių grafitininkų kolektyvų sukurtas sienos piešinys, atspindintis dabartinius ginčus dėl gentrifikacijos šioje Berlyno miesto dalyje. Primindama „Monopolijos“ žaidimą, freska vizualizuoja įvairias kovos prieš privatizavimą ir gyventojų išstūmimą strategijas: protestus dėl nuomos, triukšmo demonstracijas, neteisėtą pastatų apgyvendinimą, iškeldinimo blokavimą ir kitas miesto erdvės užvaldymo priemones. Šiuo atveju aiški politinė žinia ir akivaizdus jos grafinis realizavimas susijęs su viešųjų intervencijų tradicija, kuri turi mažai ką bendro su koduota JAV rašmeninių grafičių kalba. Toks kairuoliškas politinis fasadų piešimo menas, kurio atstovai savo lozungus dažais purkšdavo ant namų sienų, buvo populiarus 7-ojo deš. pabaigoje prasidėjus studentų judėjimui. Be to, yra dar viena sąsaja – tai sąsaja su Pietų Amerikoje paplitusia vad. „muralizmo“ tradicija didelio formato sienų piešiniuose fiksuoti kairuoliškojo protesto istoriją ir pasakoti ją kitiems.
Vieta: Savarankiškai vykdomas namo projektas, Manteuffelstraße 39, Berlin-Kreuzberg

Cuvry grafičiai (2007–2008), aut. BLU (Italija)

 • Cuvry-Graffiti – Blu (2008) nuotr. (fragmentas): © Caro Eickhoff
  Cuvry-Graffiti – Blu (2008)
 • Cuvry-Graffiti – Blu (2008) nuotr. (fragmentas): © Caro Eickhoff
  Cuvry-Graffiti – Blu (2008)
 • Cuvry-Graffiti – Blu (2008) nuotr. (fragmentas): © Caro Eickhoff
  Cuvry-Graffiti – Blu (2008)
 • Cuvry-Graffiti – Blu (2008) Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Cuvry-Graffiti – Blu (2008)
 • Cuvry-Graffiti – Blu (2008) Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Cuvry-Graffiti – Blu (2008)
 • Cuvry-Graffiti – Blu (2008) Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Cuvry-Graffiti – Blu (2008)
Žinomiausius grafičius vadinamojoje Kiuvri dykvietėje (Cuvry-Brache) sudaro du milžiniški fasadų piešiniai (murals), kuriuos jau seniai nenaudojamo statybai skirto sklypo pakraštyje sukūrė įtalų gatvės menininkas BLU. 2007 m. dienos šviesą išvydo dvi baltos figūros, tarsi bandančios pažvelgti viena kitai po veidą dengiančia kauke, o 2008 m. atsirado begalvė žmogaus figūra, kurios riešus puošia du grandine sujungti laikrodžiai. Abu piešiniai – tai aliuzija į prasidedančią komercializaciją ir besivienijančio miesto sunkumus po Berlyno sienos griūties. Visa ši maždaug 12 tūkst. kv. m plotą užimanti teritorija kaip prieštaringai vertinamo statybų projekto dalis nuolat tapdavo miesto politikų ginčų objektu. Kurį laiką teritorija buvo naudojama laikino apgyvendinimo tikslams, tačiau po 2014 m. gaisro ji buvo atlaisvinta. 2014 m. gruodį, protestuodamas prieš Berlyno miesto plėtros politiką ir bijodamas, kad jo meno kūrinį pasisavins būsimas žemės sklypo savininkas, BLU savo sienos piešinius uždažė juodais dažais. 2017 m. sausį šioje teritorijoje prasidėjo biurų komplekso statybos darbai.
Vieta: Cuvrystraße, Berlin Kreuzberg

The Yellow Man (2007), aut. Os Gêmeos (Brazilija)

 • The Yellow Man – Os Gêmeos Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  The Yellow Man – Os Gêmeos
 • The Yellow Man – Os Gêmeos Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  The Yellow Man – Os Gêmeos
 • The Yellow Man – Os Gêmeos Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  The Yellow Man – Os Gêmeos
 • The Yellow Man – Os Gêmeos Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  The Yellow Man – Os Gêmeos
Šis didelio formato sienos piešinys atsirado 2007 m. vykstant grafičių festivaliui Backjumps, vienam  reikšmingiausių grafičių ir gatvės meno projektų Berlyne, kuris suteikia galimybę daugybei menininkų iš viso pasaulio legaliai naudoti piešimui didelio ploto sienų paviršius. Freską „The Yellow Man“ sukūrė gatvės menininkų duetas Os Gêmeos iš Brazilijos. Šie identiški dvyniai drauge su tokiais menininkais, kaip Banksy, laikomi garsiausiais gatvės meno kūrėjais pasaulyje. Didžiuliai piešinio fragmentai, kaip įprasta Brazilijoje, buvo nupiešti įprastais dažais dėl gana aukštų aerozolinių dažų kainų. Os Gêmeos menininkų naudojami motyvai turi sąsajų su Brazilijos čiabuviais ir maištinguoju grafičių pradu, o jų skiriamasis ženklas – didžiulės, dažnai kaukėtos figūros. Dueto darbus galima išvysti didžiuosiuose meno festivaliuose ir galerijose. Nors pastaruoju metu menininkai imasi ir pelningų užsakymų, jie vis dar laiko save ištikimais socialinio kritinio gatvės meno tradicijai.
Vieta: Oppelner Str. 3, Berlin-Kreuzberg

Bierpinsel (2011), aut.: Flying Förtress, Honet, Sozyone, Craig KR Costello (įvairių šalių atstovai)

 • Bierpinsel - įvairūs menininkai nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  Bierpinsel - įvairūs menininkai
 • Bierpinsel - įvairūs menininkai nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  Bierpinsel - įvairūs menininkai
 • Bierpinsel - įvairūs menininkai nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  Bierpinsel - įvairūs menininkai
 • Bierpinsel - įvairūs menininkai nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  Bierpinsel - įvairūs menininkai
 • Bierpinsel - įvairūs menininkai nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  Bierpinsel - įvairūs menininkai
 • U-Bahnhof Schlossstraße nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  U-Bahnhof Schlossstraße
 • U-Bahnhof Schlossstraße nuotr. (fragmentas): © Detlev Brunner
  U-Bahnhof Schlossstraße
1976 m. iškilęs daugiau kaip 40 m aukščio futuristinis pastatas – vienas iš nedaugelio išlikusių to meto koncepcinių architektūros statinių. Pavadinimas „Bierpinsel“ (vok. „Alaus teptukas“) prilipo dar 1976-aisiais, vos jis buvo atidarytas – dėl formos ir daugiausia gastronominės paskirties. Nuo 2006 m. pastatas stovi tuščias, išskyrus retas išimtis, kai jame vyksta nedidelės menininkų akcijos ar renginiai. 2011 m. meno projekto autorių iniciatyva „Bierpinsel“ bokštą ir netoliese esančią metro stotį Schlossstraße buvo pasiūlyta apipavidalinti grafitininkams iš įvairių šalių. Įdomu tai, kad darbas patikėtas ir tiems menininkams „purškėjams“, kurie anuo metu buvo pagarsėję savo nelegaliais piešiniais. Prasidėjus kapitaliniam pastato remontui, grafičius nuspręsta pašalinti. Nuo 2017 m. sausio pastatas „Bierpinsel“ įtrauktas į saugotinų objektų sąrašą.
Vieta: Schlossstraße, Berlin-Steglitz

Face Time (2015), aut.: Various & Gould (Vokietija)

 • Face Time – Various & Gould Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Face Time – Various & Gould
 • Face Time – Various & Gould Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Face Time – Various & Gould
 • Face Time – Various & Gould Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Face Time – Various & Gould
 • Face Time – Various & Gould Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Face Time – Various & Gould
Šis portretas, tarsi sudurstytas iš skirtingų veidų fragmentų, yra serijos „Face Time“ dalis. Menininkų duetas Various & Gould apibūdina jį kaip charakterių studiją, pateiktą koliažinių, fotorobotus primenančių galvų pavidalu. Tikslas – sukurti dadaistines „sudurstytas“ tapatybes, kurios kvestionuoja vyraujančius grožio idealus ir aukština žmonių įvairovę. 350 kv. m dydžio freska atsirado po konsultacijų su Berlyno architektūros biuru, kuris atsakingas už naujo gyvenamojo kvartalo statybas Berlyne-Kroicberge. Tokie bendradarbiavimo atvejai dažnai sulaukia kritikos grafičių meno pasaulyje, kadangi jie neturi beveik nieko bendra su pagrindine miesto erdvių sugrąžinimo žmonėms idėja. Tiesa, šiuo atveju menininkai, savo piešiniuose gvildenantys aktualias socialines temas, turėjo visišką laisvę apipavidalindami sieną – priešingai nei tie grafitininkai, kurie vykdo klientų nustatytus užsakymus.
Vieta: Heinrich-Heine-Str. 73, Berlin-Kreuzberg

Viešbučio „East-Side-Hotel“ fasadas (nuo 2014), aut.: įvairūs menininkai

 • Viešbučio East Side fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Viešbučio East Side fasadas – įvairūs menininkai
 • Viešbučio East Side fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Viešbučio East Side fasadas – įvairūs menininkai
 • Viešbučio East Side fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Viešbučio East Side fasadas – įvairūs menininkai
Priešingai nei grafitininkų dueto Various & Gould fasado piešinys „Face Time“, Berlyno dizaino studijos „XI-Design“ sienų piešiniai – pelningi reklaminiai užsakymai. Studijos „XI-Design“, kuriai vadovauja tatuiruočių meistras ir du buvę grafičių „purškėjai“, specializacija – grafičių stiliaus reklamos ant pastatų sienų. 2017 m. pradžioje studijai „XI-Design“ buvo siūloma apie 100 sienų ir fasadų visoje Vokietijoje, 80 iš jų – Berlyne. Jei sandoris įvyksta, samdomi laisvi grafičių menininkai. Tokiose aukščiausio meistriškumo lygio freskose paprastai – bet ne visais atvejais – galima įžvelgti ir reklamą. Grafičių meno pasaulyje tokios užsakymų agentūros kaip „XI-Design“ vertinamos prieštaringai. Tiesa, bendrovė giriama už tai, kad iš pajamų, gautų už reklamos sandorius, ji finansuoja nepriklausomiems grafitininkams skirtus projektus.
Vieta: Mühlenstraße 6, Berlin Kreuzberg

Hall of Fame, Mauerpark (nuo 1989), aut.: įvairūs menininkai

 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
 • Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Hall of Fame, Mauerpark – įvairūs menininkai
1994 m. žaliąja erdve paverstas Berlyno sienos parkas Mauerpark iš pradžių buvo vadinamojo Berlyno sienos mirties ruožo dalis. Žvelgiant atidžiau, tai zona tarp tikrosios sienos vakarinėje miesto dalyje ir mažesnės vadinamosios užnugario sienos (Hinterlandmauer) rytinėje dalyje. Dalį šios sienos grafitininkai savo reikmėms pradėjo naudoti dar 1989 m., kai ši teritorija tapo visuotinai prieinama. Nors šiuo metu Berlyno siena yra saugomas objektas, nuo 2014 m. piešti grafičius ant jos galima net ir neturint asmeninio rašytinio leidimo. Šiandien parkas Mauerpark yra didžiausia ir žinomiausia Berlyne šlovės galerija (Hall of Fame, kur grafičiai legalūs) ir populiari įvairių grafičių renginių vieta.
Vieta: Mauerpark, Gleimstraße 55, Berlin-Prenzlauer Berg

Interbrigadas. Viešbučio „Mercure Hotel“ fasadas (2009), aut.: įvairūs menininkai

 • Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai
 • Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai
 • Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai
 • Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Interbrigadas – viešbučio Mercure fasadas – įvairūs menininkai

2009 m. užbaigta freska ant išorinės viešbučio sienos Berlyne-Kroicberge yra vienas didžiausių sienos piešinių Berlyne. Ji atsirado Berlyno asociacijos „Interbrigadas“, kuri nuo 2006 m. rūpinasi kultūriniais Europos ir Lotynų Amerikos mainais, iniciatyva. Piešinys, kuriame susipina įvairios kultūros srovės ir stiliaus kryptys, išsiskiria ryškiais Brazilijos gatvės menininkų mėgstamais figūrų atvaizdais. Yra dar viena sąsaja su Brazilija – vadinamieji „pichação“, runas primenantys specifiniai grafičių spaudmenys, taip pat atsiradę Brazilijoje. Šios į rašmenų tradicijas orientuotos žymos turi prastą reputaciją Brazilijoje, tačiau Europoje yra nemažai jų gerbėjų.
Vieta: Mercure Hotel, Luckenwalder Straße 11, 10963 Berlin

Daugiaaukštis ties metro stotele „Kottbusser Tor“ (2012), aut.: Berlin Kidz (Vokietija)

 • Daugiaaukštis pastatas prie Kottbusser Tor – Berlin Kidz Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Daugiaaukštis pastatas prie Kottbusser Tor – Berlin Kidz
 • Daugiaaukštis pastatas prie Kottbusser Tor – Berlin Kidz Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Daugiaaukštis pastatas prie Kottbusser Tor – Berlin Kidz
 • Daugiaaukštis pastatas prie Kottbusser Tor – Berlin Kidz Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Daugiaaukštis pastatas prie Kottbusser Tor – Berlin Kidz
Pačioje pradžioje grafičiai dažnai buvo siejami su ekstremaliu sportu. Šios tradicijos laikosi grafitininkų grupė iš Berlyno „Berlin Kidz“, maždaug nuo 2010 m. įspūdingomis akcijomis kelianti didelį susidomėjimą grafičių meno pasaulyje. Puikus pavyzdys – leidimasis lynu žemyn nuo daugiaaukščių pastatų stogų arba ekvilibristinis važinėjimasis miesto ir metro traukiniais užlipus ant vagono stogo. Šalia tokių nutrūktgalviškų akcijų, kurios reikalauja akrobatinio meistriškumo ir drąsos, „Berlin Kidz“ atstovai grafičių meno pasaulyje pirmiausia giriami už tai, kad nepamiršta politinių ir maištingų grafičių judėjimo aspektų. Piešdami grafičius, šios grupės nariai orientuojasi į purškiamų rašmenų ištakas Amerikoje, akivaizdžiai daugiausia dėmesio skirdami išskirtiniam stiliui: arabeskas primenančios žymos, juvelyriškai įsiliejančios į miestovaizdį, lyg raudonos ir mėlynos tatuiruotės vinguriuoja žemyn pastatų sienomis.
Vieta: Kottbusser Tor, Berlin Kreuzberg

Tommy-Weisbecker-Haus (1989), aut.: įvairūs menininkai

 • Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai
 • Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai
 • Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai
 • Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai
 • Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai
 • Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai Nuotr. (fragmentas): © Karo Krämer
  Tommy-Weisbecker-Haus – įvairūs menininkai
1989 m. užbaigti sienų piešiniai ant vadinamojo Tommy-Weisbecker-Haus namo Berlyne-Kroicberge primena tradicinius kairuoliškų protestų lozungus ir simbolius Vakarų Berlyne 7-ojo deš. pabaigoje. Šiandien visame pasaulyje žinomas taikos simbolis tais laikais taip pat atsirado ant pastatų sienų kaip europietiškų grafičių pirmtakas. Tuo pat metu prasidėjo ir Tommy-Weisbeckerio namo istorija. 1973 m. jį užėmė ir naudojo savarankiškai veikianti būsto bendrija, siūliusi nakvynę benamiams. Pastatas pavadintas kairiųjų radikalų veikėjo Thomo (Thommy) Weisbeckerio, žuvusio per policijos operaciją, vardu. Namas ilgą laiką buvo laikomas konspiracine kairiųjų teroristų priebėga. Galiausiai 9-ojo deš. pradžioje jis buvo pripažintas jaunimo būsto bendrija. Sienų piešinių motyvai atspindi pagrindinius tradicinės kairuoliškos minties elementus: žmonių kvailėjimas dėl žiniasklaidos poveikio ir galimybė išsilaisvinti atsigręžiant į gamtą. Dėmesio vertos ne tik politinio turinio freskos – kairioji namo pusė atlieka ir „šlovės galerijos“ (Hall of Fame) funkciją.
Vieta: Wilhelmstraße 9, Berlin Kreuzberg