Galimybės mokytis vokiečių kalbos su „YouTube“ Draugas priešais kamerą

Mokomieji vokiečių kalbos kanalai portale „YouTube“: dar viena vieta, skirta mokytis
Mokomieji vokiečių kalbos kanalai portale „YouTube“: dar viena vieta, skirta mokytis | Nuotr. (fragmentas): © chombosan - Fotolia.com

Tarties pratimai, kuriuose – gyvūnų skleidžiami garsai? Gramatika miegamajame? Jaunimo kalba konkrečiose situacijose? Tai, ką sunku susieti su įprastomis vokiečių kalbos pamokomis, nekelia jokios nuostabos neinstituciniuose „YouTube“ portalo mokomuosiuose vokiečių kalbos kanaluose. Jų kūrėjai, tarp kurių yra ir gimtakalbių žmonių, ir vokiečių kalbos mokytojų, nuolat skelbia mokomuosius vaizdo siužetus, kuriuos lankytojai mielai žiūri ir komentuoja. Šie siužetai laikomi neinstituciniais, nes jie kuriami ir skelbiami privačia iniciatyva, nesilaikant redakcinių reikalavimų ir neturint komercinių interesų.

Nuo platformos „YouTube“ sukūrimo jau atidaryta daugiau kaip 100 tokio pobūdžio kanalų. Daugiau kaip 20 iš jų šiuo metu aktyviai siūlo vokiškai ir angliškai mokyti vokiečių kalbos ir turi keletą tūkstančių prenumeratorių visame pasaulyje.

Mokomųjų vaizdo įrašų ypatumai

Tokie kalbos kursai ne tik nieko nekainuoja, bet ir išsiskiria laisvesne mokymosi atmosfera. Dauguma mokomųjų vaizdo įrašų yra „namų gamybos“ ne vien ta prasme, kad jie sukurti privačiai, bet dar ir todėl, kad jų autoriai vietoj klasės filmuoja savo svetainę, miegamąjį ar net virtuvę, kur nėra nei lentos, nei rašomojo stalo, o tik sofa ir plika siena. Žiūrovai jaučiasi taip, tarsi vokiečių kalbos juos mokytų gera draugė ar draugas, neiškėlęs kojos iš savo namų. Be to, tokia laisva atmosfera turi įtakos ir mokymo turiniui. Dažnai pasirenkamos tokios temos, kurios domina besimokančius žmones, bet retokai aptariamos oficialiose mokymo ir mokymosi situacijose, pavyzdžiui, jaunimo kalba ar keiksmažodžiai. Net jei nagrinėjamos standartinės mokymo temos, kaip antai tarties taisyklės, besimokantieji vis tiek gali rasti linksmų paaiškinimų ir pavyzdžių: užuot pateikusi fonologinį vokiško balsio „ä“ aprašymą, autorė Ania įkelia vaizdo įrašą apie bliaunančias avis, skleidžiančias šį garsą, o Jenny savo vaizdo siužete gargaliuoja vandeniu, norėdama parodyti, kaip išmokti artikuliuoti garsą „r“.

Be to, mokomieji vokiečių kalbos kanalai portale „YouTube“ visada išsiskiria šiuolaikiškumu: nepatirdami biurokratinių ar leidybinių suvaržymų jų kūrėjai gali nedelsdami imtis aktualiausių temų. Pavyzdžiui, vos tik 2016 m. pasirodė žaidimas „Pokémon Go“, neilgai trukus buvo paskelbtas ir mokomasis vaizdo įrašas , pristatantis šio žaidimo žodyną.

Tokių mokymosi kanalų naudotojai beveik neturi galimybės likti pasyvūs, nes jie naudojasi komentavimo funkcija, kad galėtų bendrauti su kanalo kūrėju. Pastarasis džiaugiasi sulaukęs atsiliepimų ir neretai užduoda besimokantiems žiūrovams namų darbų. Kadangi besimokantieji namų užduotis atlieka komentarų skiltyje, didžioji jų dalis gali būti tikrinama – tai daro jei ne patys kanalo savininkai, tai kiti naudotojai. Netgi bendravimas gali vykti tiesiogiai, ypač kai mokomieji siužetai rodomi naudojantis tiesioginės transliacijos funkcija, o publika juos iškart komentuoja.

Dar vienas mokomųjų vaizdo įrašų požymis – metakalba, galinti paskatinti publiką pradėti diskusijas apie įvairius vokiečių kalbos aspektus. Jų autoriai pasisako tam tikromis mokymo temomis arba reiškia savo nuomonę apie kalbą apskritai: viename savo siužetų Katja pateikia argumentų, kad vokiečių kalba visai nesunki. Tuo tarpu Ania įžvelgia panašumų tarp vokiečių kalbos gramatikos ir oro: skųstis kuriuo nors iš jų nėra jokios prasmės. Pasižiūrėjusi tokius siužetus, publika diskutuoja apie tai, kas didaktiniu požiūriu ypač sunku mokantis vokiečių kalbos arba kodėl tam tikros temos kelia problemų konkrečiai besimokančiųjų grupei. Neretai nagrinėjami ir su kalba ar jos vartojimu susiję stereotipai. Kai kuriuose siužetuose ir jų komentaruose ieškoma, pavyzdžiui, atsakymo į klausimą, kodėl vokiečių kalba dažnai laikoma agresyvia arba nejaugi yra tik vienintelis teisingas garso „r“ tarties variantas. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į gimtakalbių žmonių aktyvumą – jie savo noru įsitraukia į diskusijas komentarų skiltyje ir motyvuoja kitus mokytis vokiečių kalbos.

Taigi neinstituciniai mokomieji vaizdo įrašai išsiskiria laisvumu, aktualumu, sąveika tarp jų autorių ir besimokančiųjų, taip pat galimybe leistis į metakalbinius svarstymus. Būtent dėl šių savybių jie tokie populiarūs.

Mokomųjų vaizdo įrašų įvairovė

Mokomieji vaizdo įrašai, nors ir turi bendrų savybių, iš tikrųjų pasižymi didele įvairove. Atsižvelgiant į tai, kas juos paskelbė, jie gali būti susiję su įvairiais kalbos lygiais, mokymo metodais ir mokymo turinio aspektais, tinkami įvairių tipų besimokantiesiems. Pavyzdžiui, Jenny mokomieji siužetai grindžiami pavyzdžiais: išsamius paaiškinimus ji visada gausiai iliustruoja sakiniais, pavyzdžiui, su veiksmažodžiu „haben“ („turėti“). Tuo tarpu kanale „Deutsch für Euch“ neretai galima rasti sudėtingų gramatinių ginčų, pavyzdžiui, apie modalinę veiksmažodinę sakinio struktūrąodalverbstruktur des Satzes „Der Apfel muss gegessen werden wollen können“. 

Mokymo turinys taip pat įvairuoja, apimdamas žodyno ir gramatikos aiškinimą, klausymo pratimus, literatūros tekstų skaitymą, pasirengimą kalbos testui ar su Vokietija ir jos kultūra susijusias temas. Visa tai pateikiama pačiais įvairiausiais būdais: vieni autoriai patys viską aiškina sėdėdami prie mikrofono, kiti mieliau kuria vaidybines scenas. Kartais keli kanalai susitaria bendradarbiauti – taip atsiranda bendri mokomieji siužetai, kaip antai siužetas apie slengą, kuriame Dominikas (kanalas „Get Germanized“) iš Šiaurės Vokietijos ir Katja (kanalas „Deutsch für Euch“), atstovaujanti pietų vokiečiams, kaip spėlionių žaidimą pristato publikai savus slengo variantus ir jų reikšmes. 

Rašydamas disertaciją Hamburgo universitete aš kaip tik analizuoju šiuos neinstitucinius „YouTube“ portalo mokomuosius vokiečių kalbos kanalus ir bandau nušviesti, kokią poziciją užima patys kanalo kūrėjai kaip teisėti kalbos mokytojai, kaip pristatoma vokiečių kalba ir mokymo temos, kaip tokius pristatymo būdus vertina publika. Šie septyni kanalai išsiskiria aktualiomis temomis, juose nuolat pateikiami nauji siužetai ir jie turi išties didelę nuolatinę auditoriją. Mokomuosiuose siužetuose vartojama tai vokiečių, tai anglų kalba.

Rekomenduoju žvilgterėti į mokomuosius vaizdo įrašus iš toliau pateikiamo kanalų sąrašo. Čia jūs tikrai rasite vieną kitą vaizdo siužetą, kurį galima integruoti į jūsų pamokas ar panaudoti namų užduotims:

Kūrėja: Katja
Lygis: nuo A1
Išskirtinis bruožas: vokiečių kalbos mokymasis orientuojantis į kalbos struktūrą, gausybė sąmojingų pastabų
URL: https://www.youtube.com/user/DeutschFuerEuch
Kūrėja: Marija
Lygis: nuo B2
Išskirtinis bruožas: mokymo temos pažengusiesiems ir siužetai, skirti pasirengti kalbos testui
URL: https://www.youtube.com/channel/UCCAI6jmeW5hWz2-jaLPqLUQ
Kūrėjų grupė: Janusz, Cari, Ben, Manuel, Klaus ir Isi
Lygis: nuo A1
Išskirtinis bruožas: kategorijų įvairovė, pavyzdžiui, „Mokomės vokiškai gatvėje“, „Pradedantiesiems“, „Klausimai ir atsakymai“, „Gramatika“
URL: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ
Kūrėjas: Dominik
Lygis: nuo A1
Išskirtinis bruožas: vokiečių kalbos mokymas atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir išnaudojant vaidybines situacijas, pažintis su „vokiška“ kultūra
URL: https://www.youtube.com/user/MeisterLehnsherr
Kūrėja: Ania
Lygis: nuo A1
Išskirtinis bruožas: aktyvus vokiečių kalbos mokymasis, lengvai suprantami paaiškinimai
URL: https://www.youtube.com/channel/UCZwegPHTG4gvnR0WLzaq5OQ
Kūrėjas: Antrim
Lygis: nuo A1
Išskirtinis bruožas: vokiečių kalbos mokymasis, daug dėmesio skiriant gramatikai ir naudojant gausybę, amerikiečio manymu, veiksmingų mnemoninių priemonių
URL: https://www.youtube.com/user/MrLAntrim
Kūrėja: Jenny
Lygis: nuo A1
Išskirtinis bruožas: paprastas kalbinių dalykų aiškinimas, daugybė vartosenos pavyzdžių
URL: https://www.youtube.com/channel/UClBrbJXNh2sFxOuvH4o5H9g


Taikymo ir įgyvendinimo galimybės

Tokių nepriklausomų kūrėjų siūlomus kalbos kursus galima laikyti neformalia mokymo medžiaga, skirta naudoti ne pamokose. Besimokantieji gali savarankiškai išmokti praleistą temą ar geriau į ją įsigilinti. Tiesa, kyla klausimas, ir mokslininkai to dar neišsiaiškino, ar vien tokiais mokomaisiais vaizdo siužetais galima pasiekti tam tikrą kalbos mokėjimo lygį, ypač turint galvoje, kad labai trūksta dalykinės kontrolės ir individualių atsiliepimų.

Mokytojams taip pat gali kilti klausimas, ar šiuos kalbos kursus galima įtraukti į mokykloje vykstančias pamokas ir kaip tai padaryti. Mokomieji siužetai – tai smagus ir įvairiapusiškas įprastinės mokymo medžiagos papildymas. Tai galimybė besimokantiesiems išgirsti kitus balsus, išvysti naujus veidus ir kartais netgi pasijuokti iš siužetų. Pasižiūrėkime mokomąjį vaizdo įrašą apie prielinksnius kanale „EasyGerman“: realūs žmonės realiose vietose, kartais tyčia persistengdami, vizualizuoja pavyzdžius, kurie galėtų praturtinti mokyklines pamokas, nes tokiu būdu nuolat kartojamas mokymo turinys ir kuriama laisvesnė atmosfera.

„Easy German“ vizualizuoja prielinksnius. „Easy German“ vizualizuoja prielinksnius. | Nuotr. (fragmentas): © Easy German/Easy Languages Be to, mokomieji siužetai gali būti naudingi rengiantis pamokoms, kadangi juose daug įvairių įsiminimo metodų ir mnemoninių priemonių, kurias galima pritaikyti pamokose. Internetinių kursų atveju jie tinkami naudoti kaip alternatyvi ar papildoma mokymo medžiaga.

Tiesa, su neinstituciniais mokomaisiais siužetais rekomenduojama elgtis atsargiai. Kadangi autoriai siužetus dažniausiai kuria laisvalaikiu, gali atsitikti taip, kad kai kurie kanalai ilgainiui bus rečiau atnaujinami arba visai neprižiūrimi. Nesant kokybės kontrolės, juose gali pasitaikyti ne tik spausdinimo klaidų, retkarčiais gali būti įkeltas ir abejotinas turinys. Pavyzdžiui, viename siužete raidė „ß“ priskiriama umliautams. Tiesa, tokios klaidos – nedažnas reiškinys.

Nors portale „YuoTube“ neinstituciniai mokomieji vokiečių kalbos kanalai labai populiarūs, žinomos švietimo įstaigos neturėtų vertinti šių mokomųjų siužetų konkurencijos aspektu. Siekiant bendro tikslo – mokyti užsienio kalbos – abu variantai galėtų papildyti vienas kitą, juk mokomieji vokiečių kalbos kanalai – tikras kūrybiškų idėjų pamokoms lobynas. Institucijos galėtų jomis pasinaudoti, išplėtodamos jas tiek dalykiniu, tiek techniniu požiūriu. Būtų galima gauti puikų rezultatą – kvalifikuotą įvairiapusišką mokymo turinį.
 

„24h Deutsch“ – naujas vokiečių kalbos mokymosi formatas portale „YouTube“

Naujasis „YouTube“ portalo kanalas „24h Deutsch“ kviečia žiūrovus kartu praleisti įprastą dieną Vokietijoje. Kiekvienai dienos valandai skirta po epizodą, kurio metu žiūrovą visur lydi jauna vokiečių kalbos mokytoja Ida. Tai puiki galimybė pačiam pažvelgti į vokiečių jaunimo gyvenimą. Kiekviena su vokiečių kalbos mokymusi susijusi tema nagrinėjama atskirame epizode: ar tai būtų gramatika, įvairūs kuriozai, mokymosi strategijos, greitakalbės ir keiksmažodžiai, ar veiksmažodžių būtojo laiko konjunktyvas.

Tikslinė kanalo grupė – 12–25 metų jaunuoliai, turintys bent A2 lygio vokiečių kalbos žinių. Kanalas „24h Deutsch“ pasiekiamas internete nuo 2017 m. lapkričio 9 d. Nauji epizodai skelbiami kas savaitę. „24h Deutsch“ laimėjo Goetheʼs instituto paskelbtą konkursą Deutsch lernen auf YouTube? - Zeig uns wie das geht!
Epizodus rasite: https://www.youtube.com/channel/UCHpnIL-1QIUyVhdGVJ6rW3A