Wolfas Biermannas Ekspatriacijos eiga

Wolfo Biermanno pasirodymas, Berlynas

Wolfas Biermannas buvo ekspatrijuotas 1976 m. lapkričio 16 d. Kas vyko prieš tai ir kaip viskas klostėsi po to? Čia pateikiama chronologinė to meto įvykių seka.

1965 m. gruodžio 16–18 d.
Socialistų vienybės partijos (SED) Centro Komiteto XI plenumas priima sprendimą visiškai uždrausti Wolfui Biermannui rengti pasirodymus ir publikuoti savo kūrybą.
Politinio biuro pranešėjo Ericho Honeckerio pareiškimas SED partijos Centro Komitetui 1965 m.:
„Mūsų Vokietijos Demokratinė Respublika yra tvarkinga valstybė. Ji turi tvirtus etikos ir moralės principus, padorumo ir gerų papročių kriterijus. Kai kurie pastarųjų mėnesių įvykiai pareikalavo ypatingo mūsų dėmesio. Keletas jaunų žmonių, susibūrę į grupuotes, įvykdė nusikalstamas veikas, būta išžaginimų ir chuliganizmo atvejų. Čia išryškėja neigiamas Vakarų televizijos ir radijo poveikis kai kuriems mūsų visuomenės atstovams. Mes pritariame tiems, kurie tvirtina, kad šių amoralumo ir socializmui svetimos gyvensenos apraiškų priežastys gali slypėti ir kai kuriuose mūsų filmuose, TV laidose, teatro spektakliuose, literatūros kūriniuose ar spaudoje. Pastaruoju metu netgi VDR televizijos laidose, filmuose ir spaudoje pagausėjo antihumanistinių dalykų. Vaizduojami žiaurumo atvejai, žmonių elgesys minimizuojamas iki seksualinių instinktų.“
Tariama ekspatriacijos priežastis buvo eilėraštis „Wintermärchen“ (vok. „Žiemos pasaka“).
 
1974
VDR valdžia planuoja W. Biermanno ekspatriaciją ir stengiasi tam sukurti propagandiniu požiūriu palankią progą.
 
1976 m. lapkričio 11 d.
W. Biermannas susiruošia į Vakarus ir išvyksta iš VDR, kaip planuojama, dviem savaitėms.

1976 m. lapkričio 13 d.
Pirmasis pasirodymas po draudimo koncertuoti: koncertas Kelne 7-iems tūkst. žiūrovų.
 
1976 m. lapkričio 15 d.
Wolfas Biermannas švenčia 40-ąjį gimtadienį.
 
1976 m. lapkričio 16 d.
VDR paskelbia apie W. Biermanno ekspatriaciją: „Kompetentingos VDR institucijos atėmė iš Wolfo Biermanno, 1953 m. atvykusio į VDR iš Hamburgo, teisę toliau gyventi Vokietijos Demokratinėje Respublikoje.“
 
1976 m. lapkričio 17 d.
40 menininkų pasirašytas protesto laiškas paskelbiamas Vakarų žiniasklaidoje, kadangi Rytų Vokietijos spauda atsisakė jį publikuoti.
 
1976 m. lapkričio 18–19 d. (22–3 val.)
Kanalas ARD transliuoja visą W. Biermanno koncertą, kurį žiūri žmonės Rytuose ir Vakaruose.