Deniss Hanovs rekomenduoja Aus Mangel an Beweisen

Aus Mangel an Beweisen © Wunderhorn, Heidelberg, 2018 Skaityti lyriką beprasmiška. Kodėl? Nes neįmanoma patekti į prasmės pripildytą kito autoriaus erdvę – ji liks paslėpta po savos kūrybos šukių krūva. Lyrika leidžia tik pažvelgti pro langą, tačiau lieka „užpakalinio vaizdo veidrodyje“, neįmanomo susitikimo erdvėje. Ieškote prasmės? Neskaitykite modernios lyrikos, nes ji nieko neaiškina, neragina, nesmerkia. Skaitykite ją norėdami lange pamatyti save patį. Miestiškoji narcisizmo versija atvirame laisvės lauke – štai kas man yra modernioji vokiečių poezija.
 
Skaitant šią lyrikos rinktinę juntamas įvairias formas įgaunantis susvetimėjimas – suiręs eilių metras ir retai pasitaikančios jo „liekanos“ atpažįstami naujos barokinės estetikos fone, o toje estetikoje netgi pati forma yra netaisyklingos formos objektas (Kornappel, Schloyer).
 
Kur apsistojusi šiuolaikinė vokiška mūza? Miestiškoji aplinka, vienintelė postmoderniojo miestiečio gamta subyrėjo į mažas vienatves, nepastebėtus įkalintųjų didmiesčiuose gyvenimus, kuriuos įvairūs autoriai mėgina iš naujo atrasti spoksodami į mobiliųjų ekranus. Poetas atranda paukščius, jį apžavi bitės ir medus, dar nepasislėpęs plastikiniame inde (Rinck), arba pievoje sutinka angelą, kuris stebuklinga duona neprileidžia mirties prie senų žmonių (Kühn).
 
Negali perprasti visų 180 į antologiją įtrauktų autorių. Nepamirškite: nėra prasmės skaityti lyriką kaip aiškinamąjį žodyną apie tai, kas dėjosi poeto sieloje – tokį tyrimą tektų sustabdyti, pritrūkus įrodymų. Antologijoje surinkta lyrika sudėlioja subjektyvią laiko dvasią, kuri, apimta postmodernizmo nuovargio, nieko nebedekonstruoja, nes ją supa vien dekonstravimo produktai – abejingumas, ironijos ironizavimas, susiskaldymo lygmenys, bylojantys viena: postmodernizmo mirtis yra gandas. Jis ryja pats save ir gyvas absoliučia formų ir temų laisve, tačiau siūlo skaitytojams paslėptą ir sunkią užduotį – ištverti, išlaikyti ir dalyvauti visiškame fragmentavime. Pamėginkite kada svetimuose tekstuose skaityti save pačius. Jie tikrai jus rodys.
Wunderhorn Verlag

Michael Braun, Hans Thill (sud.)
Aus Mangel an Beweisen. Deutsche Lyrik 2008–2018
Wunderhorn, Heidelberg, 2018
ISBN 978-3-88423-601-7
240 puslapių