Weiss János rekomenduoja Autonomie und Befreiung

Autonomie und Befreiung. Studien zu Hegel © Christoph Menke Ši knyga yra penktas Jameso Conanto ir Andreos Kern sudaryto ciklo apie analitinį vokiškąjį idealizmą tomas. Tad būtų galima manyti, kad pateiktoms studijoms rūpi praėjusio amžiaus pabaigoje analitinėje filosofijoje prasidėjęs Hegelio renesansas. Tačiau taip nėra: knygoje beveik nerasime nuorodų į šiuos autorius (iš to rato minimi tik Terry Pinkard ir Robert B. Pippin). Tematiniu požiūriu knygoje mėginama atsargiai ir nuodugniai rekonstruoti Hegelio sąvoką išlaisvinimas. Hegelis kalba apie tai, kad tikroji laisvė yra ne tiesiogiai esanti, o atsiranda per veiklą. Tad išlaisvinimo teorija iš tiesų yra laisvės teorija. Esminė Christopho Menkės tezė: laisvės teorija gali būti kuriama tik kaip išlaisvinimo koncepcija. Nes laisvės esatis yra jos atsiradimo procesas, tapsmo iš savęs pačios, atsiradimo procesas, kurio pradžia nelaisvėje ir kuris plėtojasi jai priešinga linkme. Dėstydamas šią koncepciją Menke užtikrintai, o neretai tiesiog puikiai taiko Hegelio dialektinį metodą, į analizę vis įtraukdamas ir naujas sąvokas.

Teorinis šios knygos pagrindas, be abejonės, buvo Frankfurto mokyklos tradicija (ir pats Menke nuo 2009 m. yra Frankfurto universiteto profesorius). Jau paantraštėje pamatysime nuorodą į Adorno, kuris pirmoje septintojo dešimtmečio pusėje pasirodžiusią knygelę pavadino „Drei Studien zu Hegel“ [Trys studijos apie Hegelį]. Svarbioje vietoje cituojama viena iš tezių apie glaudų ryšį tarp laisvės ir nelaisvės iš 1965 m. universitete skaitytos paskaitos. Turbūt pratęsdamas programą, kurios nuo septintojo dešimtmečio vidurio laikėsi Adorno, Menke siekia išgryninti filosofijos terminų reikšmę; tarp tu terminų jis ypatingą reikšmę teikia laisvei (ir išlaisvinimui). Išlaisvinimas pakeičia visuomenę; tačiau, kadangi šioji yra nuolatinio pasikartojimo erdvėje, „laisvės karalystė“ negali būti sukurta. Ir dėl šios priežasties nebuvo galima pereiti prie savarankiškų (sociologizuojančių) visuomenės teorijos koncepcijų kūrimo, kaip kad padarė Jürgenas Habermasas ir Axelis Honnethas. Sykiu Menkes koncepcija latentiškai polemizuoja su Honnetho pranešimu („Drei, nicht zwei Begriffe der Freiheit“ [Trys, o ne dvi laisvės sąvokos]), 2015 m. birželį skaitytu Goethe‘s institute Budapešte. Jame Honnethas pasiūlė įvesti „komunikatyvios laisvės“ sąvoką. Tačiau Menkės požiūriu tai bus akligatvis.

Suhrkamp Verlag

Christoph Menke
Autonomie und Befreiung. Studien zu Hegel
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2018
ISNB 978-3-518-29866-4
215 puslapiai

Pasiskolinti e. knygą Goethe's instituto skaitmeninėje bibliotekoje Onleihe