Deniss Hanovs rekomenduoja Moses und Homer

Moses und Homer © De Gruyter Verlag Baisiai gražu! Tokia mintis man dingtelėjo skaitant naują Berndo Witteso monografiją apie senosios graikų ir žydų kultūros tarpusavio sąveiką vokiečių Apšvietos filosofijoje XVIII ir XIX a. Autorius parodo meno diskurso vaidmenį vėlesnėje rasistinėje ir nacionalsocialistinėje ideologijoje, kai žavėjimasis senuoju graikų menu prisidėjo ištrinant žydų gyvenimą holokausto siaube.
 
Pradžioje kalbama apie vokiečių intelektualo, homoseksualaus senosios graikų literatūros žinovo Johanno Joachimo Winckelmanno laisvę – ir proto, ir kūno. Senųjų graikų skulptūra jam įkūnijo absoliutų grožį. Tuo metu, kai Europos žydų kultūra prasiveržė į vokišką intelektualiąją erdvę, Winckelmannas, įžvelgdamas ryšį tarp kultūrų per Mozės ir Homero figūras, tikėjosi, kad tai išlaisvins XVIII a. europiečius nuo ideologinio ribotumo ir sustiprins ryšį su taurių Homero epų herojų epocha.
 
Su Schillerio darbais apie estetiką ir Goethe´s himnais, šlovinančiais Homerą, vokiečių literatūrinėje tradicijoje prasidėjo nauja era – kultūrinį dominavimą ir hierarchijas grindžiantis nacionalizmas. Naujame struktūriniame vaizdinyje – vokiečių tautos sampratoje – atgimė sena antižydiška tradicija, ji buvo naujai interpretuojama klasikiniuose Veimaro tekstuose, Fichtės ir Wagnerio traktatuose. Senovės Graikijos fizinis idealas idealizuojant Spartą tapo paaiškinimu, kodėl Vokietijos žydai nebuvo nei gražūs, nei sugebėjo įkurti tautinę valstybę, ir todėl – sic! – juos reikia laikyti apgailėtinais, įtartinais ir iš principo svetimais. Į pagalbą atskubėjo ir XIX a. socialinis darvinizmas, taip hierarchija išvirto masiniu naikinimu. Grožis buvo matomas kitokių niekinime, o paskui ir naikinime. Žudyk, kad būtum gražus. Senovės Graikijos gerbėjų vaizduotėje vokiečių tauta tapo išrinktąja, senovės graikų įpėdine.
 
Berndas Witte savo knygoje pateikią naują klausimo, kuris ir šiandien mums rūpi,  versiją – kaip neoklasicistinių minčių erdvėje, išprususioje XVIII a. Vokietijoje, galėjo slypėti neapykantos ir mirties elementai, kuriais nacionalsocialistų režimas buvo sujungtas į groteskišką bet daug kam nepadorų mirties mechanizmą.
De Gruyter Verlag

Bernd Witte
Moses und Homer. Griechen, Juden, Deutsche: Eine andere Geschichte der deutschen Kultur
De Gruyter, Berlin, 2018
ISBN 978-3-11-056217-0
384 puslapiai