Dr. Krisztina Slachta rekomenduoja Die Übernahme

Ilko-Sasha Kowalczuk - Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde © C.H. Beck Verlag Jau pavadinimu „Die Übernahme“ [„Perėmimas“] Ilko-Saschos Kowalczuko knyga parodo tą naująjį žiūros tašką, iš kurio matomi 1989-ųjų įvykiai ir po to ėję dešimtmečiai. Po Vokietijos susivienijimo apie ją išleista dalykinė literatūra užpildytų ištisas bibliotekas, ja labiausiai siekta tiksliai perteikti 1989-ųjų įvykius. Kelis dešimtmečius tiek viešojo, tiek mokslinio diskurso  dėmesio centre buvo teigiami Vokietijų susivienijimo aspektai. 1989-ųjų rudens euforija ilgai veikė vėlesnių metų vertinimus, netgi dvidešimtmečio sukakčiai pasirodžiusios publikacijos daugiausiai kalbėjo apie išjudinantį taikios transformacijos pagreitį, apie demokratinės politinės ir visuomenės sanklodos perėmimo privalumus ir apie Vokietijų susivienijimo stebuklą – ne kitokia buvo ir 2009 m. pasirodžiusi paties Kowalczuko studija „Endspiel: Die Revolution von 1989 in der DDR“.
 
Užtat naujojoje knygoje Kowalczukas atvirai remiasi asmenine perspektyva, tačiau su skrupulinga istoriko atida parašytame darbe vis dėlto ieškoma ne vien atsakymų į praėjusių trisdešimties metų klausimus, bet ir į tuos, kuriuos kelia opios dabartinės visuomenės problemos, apimančios jau visą Vokietiją ir keliančios grėsmę demokratinei tvarkai. Moksliškai tiksliai, per istorinę politikos ir visuomenės analizę Kowalczukas ieško ir aptaria visų tų procesų, kurie būdingi iki pat šiandien naujomis vadinamoms federalinėms žemėms, šaknis: jauseną sudužus iliuzijoms, visiškai iš vėžių išmuštus individualius gyvenimo kelius, žlugusias karjeras ir ką reiškia jaustis ekonomiškai išnaudojamam. Už masių nusivylimo pamatai priemones, kurių buvo griebtasi vykstant transformacijai, o paskui jos pripažintos klaidingomis: pavyzdžiui, sparčiu tempu vykdyta privatizacija labai jau panaši į kolonializavimą. Vadovaujančio lygmens pasikeitimas palietė ne vien politines sferas, bet ir visas gyvenimo sritis, pavyzdžiui, tiesiog „lėkė galvos“ ir mokslinėje bei kultūrinėje aplinkoje.
 
Iš pradžių atrodė, kad VDR pervarta atneš kolektyvinį katarsį, ji buvo pavyzdys kitoms buvusioms socialistinėms šalims, tačiau ilgalaikiai jos padariniai ir problemos, kurių dešimtmečius buvo stengiamasi nematyti, jau virto visą šalį prislėgusiu ir kasdienį viešąjį politinį diskursą nulėmusia našta. Kowalczuko knyga – drąsus veiksmas atpainiojant tuos klausimus, analizuojant priežastis, aiškinimus, procesus ir galimybes, o visiems mums – dar ir įdomūs skaitiniai.


C.H. Beck Verlag

Ilko-Sasha Kowalczuk
Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde
C.H. Beck Verlag, München, 2019
ISBN 9783406740206
319 puslapių

Pasiskolinti e. knygą Goethe's instituto skaitmeninėje bibliotekoje Onleihe

Recenzijos Vokietijos žiniasklaidoje:
Deutschlandfunk
Süddeutsche Zeitung
Perlentaucher