Árpád Bernáth rekomenduoja Der Panzer zielte auf Kafka

Heinz Helle - Die Überwindung der Schwerkraft © Suhrkamp Verlag Buvo jau vakaras, kai Heinrichas Böllis su žmona ir sūnumi René 1968 m. rugpjūčio 20 d. atvyko į Prahą. Jį pakvietė Čekoslovakijos rašytojų sąjunga, „čia pat vietoje įsitikinti tinkama mūsų atsinaujinimo proceso eiga“. Be jokio kvietimo, tačiau tuo pat metu, kaip ir svečiai iš Kelno, iškeliavo ir trys šimtai tūkstančių Varšuvos pakto karių, kad nutrauktų bet kokius atsinaujinimo procesus Čekoslovakijoje, kad „broliškoje valstybėje“ įtvirtintų sovietinį socializmą su nežmogišku veidu  – ginklo jėga. Böllių šeima apsigyveno Alcron viešbutyje miesto centre, 315-tame kambaryje. Sovietų daliniai naktį į rugpjūčio 21 d. ėmė šeimininkauti sostinės politinėse, karinėse ir intelektualinėse vadavietėse – nuo komunistų partijos centro komiteto iki rašytojų sąjungos būstinės. Šitaip Böllio goodwill tour tapo įsimintinu apsilankymu fronte. Šitaip Rytuose ir Vakaruose didžiai vertinamas rašytojas tapo karo korespondentu. Prabėgus penkiasdešimčiai metų po pasaulio istoriją paveikusių įvykių René Böllis dar sykį išleido tėvo pasakojimus ir jo interviu laikraščiuose. Juos papildo paties sudarytojo išgyvenimai, fotodokumentai ir gausios išnašos. Pirmą kartą galime pamatyti ir Böllio dienoraščio įrašus, kurių pagrindu atsirado rašiniai. Be to, pateikiamas specialiai šiam rinkiniui prašytas Martino Schulze Wesselio straipsnis su įžvalgomis apie Prahos pavasario priežastis ir ypatybes. Bölis Prahoje patyrė ir išgyveno retą istorinę akimirką, kai visa šalis – kaip ir Vengrija 1956-aisiais – susivienijusi siekė savarankiškumo ir laisvės.
 

Heinrich Böll
Der Panzer zielte auf Kafka
Hg. von René Böll. Mit einem einführenden Essay von Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2018
ISBN: 978-3-462-05155-1
224 p.