János Weiss rekomenduoja Die blinden Flecken der 68er-Bewegung

Heinz Helle - Die Überwindung der Schwerkraft © Suhrkamp Verlag 1968-ųjų judėjimo penkiasdešimtmečiui pasirodžiusių knygų sraute ši publikacija ypač išsiskiria. Wolfgangas Kraushaaras pats dalyvavęs tame judėjime, vėlyvajame jo laikotarpyje, šiandien  laikomas vienu svarbiausių tų įvykių kronikininku. Didelį susidomėjimą sukėlė dokumentinis tritomis apie Frankfurto mokyklos ir studentų judėjimo santykius, kurį jis parengė judėjimo keturiasdešimtmečiui. Įdomu, kad jau tų tomų paantraštė buvo „Nuo laiško butelyje iki Molotovo kokteilio“.
 
Ši knyga tarsi sudaro porą su prieš metus išleistu tomu „Die blinden Flecken der RAF“. Tame tome sąvoka „akla dėmė“ traktuojama kaip nematomos RAF ištakos, kurias atskleidžia jau pirmo skyriaus pavadinimas, „1968-ieji ir kairiojo terorizmo užuomazgos“. Kraushaaras pasakoja ir apie tai, kad 68-ųjų judėjimui pereinant į ginkluotą kovą dvi pagrindinės figūros, Rudis Dutschke ir Dieteris Kunzelmannas, buvo svarbiausi antiautoritarinio judėjimo veikėjai. Šis perėjimas autoriui aiškiai rūpi ir verčia nerimauti.
 
Naujojoje knygoje apie 68-ųjų judėjimą „aklosios dėmės“ sąvoka jau kiek apčiuopiamesnė: čia ji traktuojama ne vien kaip nematoma sąsaja, tai veikiau apsektai kurie lig šiol dar nefigūravo literatūroje apie 68-uosius arba nebuvo joje deramai svarūs. Tad ši knyga aptaria judėjimo „romantiką“, pramoginės muzikos vaidmenį, antisemitizmo kritikos metamorfozes ir Walterio Benjamino atradimą iš naujo. Be jokių abejonių, kiekviena šių temų verta atskiros knygos. Tuo tarpu smurto klausimas tai slypi kontekste, tai prasiveržia į paviršių. Šį klausimą judėjimo dalyviai jau įvairiausiai diskutavo: ar revoliucijos gali vykti be smurto, ar skiriasi aktyvus ir reaktyvus smurtas etc.? Kraushaaras kalba apie laipsnišką smurto eskalavimą, kuriame, pasak jo, buvo svarbūs įvairūs veiksniai, be kita ko, komunų aktyvumas, netgi paminima ištrauka iš Herberto Marcuso straipsnio „Repressive Toleranz“. Tuo pat metu judėjimo dalyviai, kaip ir nemažai istorikų, teigia, kad studentų judėjimas tikrai nebuvo homogeniškas, kad jį sudarė keli, vienas nuo kito esmingai besiskiriantys sluoksniai. Ir kad smurtas reiškėsi tik viename sluoksnyje, ir tai „tik“ jo periferijoje.
 

Wolfgang Kraushaar
Die blinden Flecken der 68er-Bewegung
Klett-Cotta, Stuttgart, 2018
ISBN: 978-3-608-98141-4
521 p.