Jan Kottisch ir Tilo Richter Flash Preußen

  • Piešiniai: Tilo Richter, tekstas: Jan Kottisch, Flash Preußen, fragmentas © Mairisch Verlag 2012
    Piešiniai: Tilo Richter, tekstas: Jan Kottisch, Flash Preußen, fragmentas
  • Piešiniai: Tilo Richter, tekstas: Jan Kottisch, Flash Preußen, fragmentas © Mairisch Verlag 2012
    Piešiniai: Tilo Richter, tekstas: Jan Kottisch, Flash Preußen, fragmentas


Vokiečių superherojus. Todėl jis vadina save „Prūsijos blyksniu“ ir todėl jo santykis su atliekamu vaidmeniu visiškai nėra stabilus. Šioje komiksų istorijoje, kurioje beveik nėra teksto, Janas Kottischas antžmogiškų jėgų daužomą jauną vyrą perkelia į nežmonišką apgriuvusių blokinių namų aplinką, o Tilo Richteris sukuria šiai aplinkai tinkančius prieštaringus piešinius.