• The Torture Playlist Photographs by Anatole Serexhe, 2018
    The Torture Playlist

Kankinimų grojaraštis


2008 m.

„Muzika buvo naudojama amerikiečių kariniuose kalėjimuose ir stovyklose, kad neleistų suimtiesiems užmigti ir sustiprintų jų stresą, be to, taip stengtasi sutrikdyti suimtuosius per kvotas ir nustelbti jų riksmus. Remiantis kvotų įrašais, informacinėmis laidomis ir sargybinių bei suimtųjų liudijimais čia skelbiamos kai kurios dainos, kurias šiai užduočiai atrinko sargybiniai ir kvotėjai.“ (Šaltinis)

Dainos, kurių čia galite pasiklausyti per ausines, pateiktos iš JAV kariuomenės naudoto grojaraščio.