Rezidencijos ir stipendijos

Stipendijas studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, mokslininkams ir įvairių kultūros sričių atstovams Vokietijoje Nuotr.: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Pateikiame Vokietijos institucijų ir organizacijų, skiriančių stipendijas ir rezidencijas studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, mokslininkams ir įvairių kultūros sričių atstovams rinktinį sąrašą.