Lars Felgner rekomenduoja
Unsere Welt neu denken

Unsere Welt neu denken © Ullstein Verlag, Berlin, 2020
Pripažintos politekonomės ir tvarumo tyrinėtojos Majos Göpel knyga „Unsere Welt neu denken – Eine Einladung“ [Kvietimas mąstyti apie mūsų pasaulį naujoviškai] užgavo laiko nervą. Susidūrę su visomis dabartinėmis krizėmis daug žmonių ima suprasti, kad variantas „ir toliau taip, kaip lig šiol“ nėra tinkamas ateičiai. Kaina, kurios vakarietiška į pelno didinimą ir vartojimą orientuota ekonominė sistema reikalauja iš mūsų planetos, žmonių bendrabūvio ir kiekvieno mūsų fizinės ar psichinės sveikatos, tikrai per didelė. Mums reikia tokio ekonominio naujo sandorio, kuris tiktų ateičiai, kuriam svarbiausia – gamtinių resursų tausojimas, kooperavimasis ir globaliai teisingas ūkininkavimas.

Apie tai, kaip jis galėtų atrodyti, kokius mąstymo barjerus reikėtų pašalinti jo siekiant ir kaip pereiti nuo mąstymo prie veiksmų, Göpel dėsto įtikinamai ir, dėl gausių pasitelktų pavyzdžių, išties suprantamai.

Autorei pavyko nedidelės apimties knygoje labai tiksliai nuženklinti mūsų (neo)liberalios ekonominės sistemos idėjų istoriją nuo Adamo Smitho iki dabartinių laikų ir akistatoje su naujausiais mokslo rezultatais kaip nebešiuolaikišką demaskuoti joje susiformavusią rinkos ekonomikos mąstyseną. Aiški autorės pozicija dėl būtinybės pagaliau paklausyti mokslo ir atsisakyti tradicinių mąstymo schemų. Trumpos išvados kiekvieno skyriaus pabaigoje skamba kaip instrukcija geresnio pasaulio kūrėjams. Ši knyga turėtų būti privaloma visiems, priimantiems politinius ir ekonominius sprendimus. Norėtųsi šūktelėti jiems: išgirskit ponios Göpel įspėjimą ir jos idėjas!
Ullstein Verlag

Maja Göpel
Unsere Welt neu denken – Eine Einladung
Ullstein Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 9783550200793
208 puslapiai

Recenzijos Vokietijos žiniasklaidoje:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Spiegel