Apie projektą

Jaunuoliai sėdėdami ant stogo žiūri į miestą © Ant Rozetsky/unsplash

Gerai matomi bendradarbiavimo ženklai

Projekto „Laisvė“ tikslas yra išsiaiškinti, kaip laisvė suvokiama Europos miestuose.
Kokie klausimai kyla skirtingų šalių piliečiams, mokslininkams bei kultūros srities specialistams, samprotaujant apie sąvoką „Laisvė“? Kokios problemos būdingos konkrečiam miestui?
Intensyviai keisdamiesi klausimais visoje Europoje, 38 Goethe‘s institutai kartu su savo partneriais iš meno bei pilietinės visuomeninės organizacijų randa kūrybingus sprendimo būdus – per atstumą, iš kito žiūros taško. Projekto planas.
 

Europa keičiasi. Daugelyje šalių stiprėja populistinių bei nacionalistinių partijų pozicijos. Skepticizmas dėl ES, pavyzdžiui, išryškėjęs per „Brexit“ referendumą, neapsiriboja vien Didžiąja Britanija. Štai Portugalija, Ispanija arba Graikija yra priverstos imtis griežtų taupymo priemonių. ES integracijos procesas vyksta skirtingu greičiu. Tokios šalys kaip Rumunija ir Bulgarija artimiausioje ateityje gali likti nuošaly. Trumpai tariant: Europa susiduria su iššūkiais daugelyje sričių ir ieško atsakymų į juos.

Goethe‘s institutas: Priimti iššūkius ir sudėlioti naujus Europos politikos akcentus

Goethe‘s institutas yra europines idėjas skleidžianti institucija. Jis remia integruotos Europos viziją, kovoja už bendrą, tačiau įvairių kultūrų erdvę. Pasisako už tokias vertybes, kaip atvirumas, laisvas asmenų judėjimas, lygybė bei įvairių pilietinių organizacijų integracija.
Be to, Goethe‘s institutas suvokia, kad dabartinis status quo beveik visoje Europoje yra vertinamas kaip nestabilus. Taigi, užsispyręs suvienytos Europos naratyvo laikymasis gali lengvai panėšėti į realybės neigimą. Taip, kaip Europa turi priimti dabartinės situacijos iššūkį, taip ir Goethe‘s institutas turi nustatyti aiškesnius akcentus savo Europos politikoje. Šiuo atveju svarbu ne naivus entuziazmas, bet pasiruošimas neabejotinai sudėtingam dialogui.

Laisvė: užimti poziciją, stiprinti partnerius, surasti naujas tikslines grupes

Goethe‘s institutas, vykdamas didelės apimties projektą „Laisvė“, besitęsiantį nuo 2017 iki 2019 metų, deklaruoja aiškią poziciją. Šio projekto dėmesio centre – laisvės sąvoka, europietiškai savimonei be galo svarbi dar nuo Švietimo epochos laikų. Tačiau šioje sąvokoje užslėptas pažadas prarado savo spindesį. Šiandien aiškiai susiduriame su laisvės sąvokos ambivalentiškumu, ir ne vien todėl, kad, pavyzdžiui, tokiose šalyse kaip Lenkija arba Vengrija vyrauja antiliberalus politikos stilius. Tokių įvykių akivaizdoje daug Goethe‘s instituto partnerių jaučiasi nesaugūs, kai kuriems yra iškilusi reali grėsmė. Jiems Goethe‘s institutas norėtų būti patikimu partneriu, ir „Laisvės“ projektas turėtų būti suprastas kaip noro toliau bendradarbiauti ženklas.
 
„Laisvės“ projektu Goethe‘s institutas labai sąmoningai norėtų su pasiekti naujas tikslines grupes: dažnai marginalizuojamus jaunus žmones iš imigrantų šeimų ir tuos, kurie kritiškai arba bent jau skeptiškai žiūri į šiandieninę Europą, tačiau dar yra nusiteikę dialogui. Taip pat žmonės, kurie palaiko Europos idėją, tačiau tai laiko pernelyg savaime suprantamu dalyku, turėtų būti paskatinti išreikšti savo nuomonę.

Projekto eiga: kelti klausimus, sukurti tandemus, keistis klausimais, pateikti sprendimo būdus

„Laisvės“ projekto esmė – apjungti jo dalyvius į vieną erdvę. Projekto eiga: iki 2017 rugsėjo pabaigos kiekvienas iš 38 projekte dalyvaujančių Goethe‘s institutų, kartu su keliais vietos partneriais (pvz. teatrais ar meno centrais, NVO, universitetais, sąjungomis, pilietinėmis iniciatyvomis) – paruošė klausimus apie „Laisvės“ sąvoką. Tie klausimai turi būti konkrečiai susiję su atitinkamos šalies aktualijomis.
Kiekvienam institutui buvo skirtas tiriamasis laikotarpis klausimams paruošti ir juos išgryninti, pavyzdžiui, jie galėjo surengti seminarą su partneriais ir nepriklausomais ekspertais.

Kaip žvilgsnis iš šalies padeda perprogramuoti Europos idėją

Antrajame etape iki 2017 m. lapkričio pradžios 38 Goethe‘s institutai, dalyvaujantys šiame projekte kartu su partneriais, sukūrė maždaug dviejų minučių trukmės vaizdo medžiagas, vizualizuojančias iškeltus klausimus bei paaiškinančias jų priežastis. Šie vaizdo filmai buvo parodyti 2017 m. gruodžio 4, 5 d. susitikime Varšuvoje.
Kartu su vaizdo medžiagos pristatymu šio susitikimo tikslas buvo išrinkti taip vadinamus tandemus, t.y. paskirti po du Goethe‘s institutus, kurie toliau kartu vykdys projektą „Laisvė“, kurie keisis klausimais ir kartu su partneriais ieškos sprendimo būdų.

Pavyzdys: Goethe‘s institutai Varšuvoje ir Dubline burtų keliu paskiriami dirbti tandeme. Taigi, Dublinas nagrinėja Varšuvoje suformuluotus klausimus ir kartu su savo partneriu rengia projektą bei jo įgyvendinimo būdus, bei atvirkščiai. Mums svarbu, kad dėmesio centre atsirastų ne Goethe‘s institutai, bet vietos partneriai ir jų vizijos, idėjos bei projektai. Kiekviena tandemo pora sukuria du projektus, kurie bus parodyti abiejuose miestuose.  Projektas tęsis iki 2019 m. pavasario.
 
Tikimės, kad žvilgsnis iš šalies padės naujai ir kitaip įvertinti situacijas. Esame tikri, kad keblioje situacijoje bus surastas kūrybiškas sprendimo būdas, pažvelgus į ją iš kito miesto perspektyvos. Esame įsitikinę, kad kaip tik tokie mainai suteikia galimybę iš naujo perprogramuoti Europos idėją, kuri šiandien per dažnai suvokiama abstrakčiai.