Rupert rezidencijų programa

Rupert © Rupert

Rupert yra nepriklausomas, ne pelno siekiantis meno, rezidencijų ir edukacijos centras, veikiantis Vilniuje nuo 2012 metų.
Rupert rezidencijų programa skirta vietos ir tarptautiniams praktikams bei mąstytojams (menininkams, rašytojams, kuratoriams, mokslininkams, kultūros vadybininkams ir akademikams), suteikiant jiems galimybę gyventi ir dirbti Vilniuje nuo 1 iki 3 mėnesių, plėtojant individualius projektus ir susipžįstant su regiono šiuolaikinio meno kontekstu.
Goethe’s institutas Vilniuje bendradarbiauja su Rupert plėtojant bei drauge įgyvendinant meno rezidencijų bei jas papildančių renginių programą ir pristato 2021 m. atrinktus menininkus ir menininkes.