Mes – trečioji karta
Lenkija

Kamila Manka, Lidzbark Warmiński

Kamila gimė 1992 m. Varmės Lidzbarke. Ji didžiuojasi turinti vokiškų šaknų, tačiau save laiko ir lenkų, ir vokiečių kultūros atstove. Rytprūsių kultūros puoselėjimas – labai svarbus dalykas jai ir jos šeimai. Kamila priklauso Vokiečių tautinės mažumos jaunimo sąjungai ir Rytų Prūsijos jaunimo sąjungai. Šiuo metu Kamila studijuoja aplinkos inžineriją Varmės Mozūrų universitete Olštyne.

Manuela Leibig, Prudnik

Manuela gimė 1991 m. Prudnike. Namuose ji daugiausia kalba silezietiškai, nors jaučiasi artima ir Silezijos, ir Vokietijos, ir Lenkijos kultūrai bei kalbai. Jos šeimos gyvenimas glaudžiai susijęs su Lambinovicių darbo stovykla, kur žuvo jos močiutė – tuo galima paaiškinti ir Manuelos domėjimąsi istorija. Manuela mokosi Opolės užsienio kalbų kolegijoje ir ketina tapti vokiečių kalbos mokytoja.

Roland Giza, Oppeln

Rolandas gimė 1991 m. Opolėje. Jis jaučiasi esąs lenkas, bet dievagojasi, kad vokiečių kalba yra artimiausia jo širdžiai, nors namuose jis nekalbėdavo vokiškai. Priklausydamas Vokiečių tautinės mažumos jaunimo sąjungos valdybai, Rolandas turi galimybę išsiaiškinti savo tikrąją tapatybę. Jis studijuoja aplinkos inžineriją Opolės universitete.

Weronika Raitza, Zabrze

Weronika gimė 1989 m. Zabže. Vokiečių kalbos ji mokėsi nuo pat mažų dienų, padedama senelio. Weronika laiko savo sileziete, tačiau vokiečių kultūra jai labai artima. Ką tik baigusi germanistikos studijas, profesiniame gyvenime ji norėtų bendradarbiauti su vokiečiais ar taikyti turimas vokiečių kalbos žinias.