CLILiG@Litauen Foto (Ausschnitt): Bernhard Ludewig

CLILiG@Litauen

Aktyvūs kalbos mokymo metodai per kitų dalykų turinį atveria naujas perspektyvas užsienio kalboms. Todėl integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas bei matematikos, informatikos, gamtos ir technikos mokslų skatinimas tapo prioritetine Goethe`s instituto veiklos sritimi. Nemažiau svarbi yra ir socialinių ir humanitarinių mokslų turinio integracija su vokiečių kalba, padedanti mokiniams ugdyti bendradarbiavimo, tolerancijos ir kritinio bei kūrybinio mąstymo kompetencijas.Goethe`s institutas Lietuvoje pristato savo iniciatyvas, kurios padeda vokiečių kalbos mokytojams sėkmingai bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais.

Vokiečių kalba Tavo mokykloje

Daugiau nei 30 komandų, kurias sudaro vokiečių kalbos ir chemijos, biologijos, matematikos, fizikos, geografijos ir kitų dalykų mokytojai, sėkmingai dirba visoje Lietuvoje ir integruoja dalykų turinį į vokiečių kalbos pamokas arba vokiečių kalbą į kitų dalykų pamokas.

Vokiečių kalba ir sportas

Vokiečių kalbos ir sporto derinys skatina mokymąsi ir atveria duris žaismingam požiūriui į vokiečių kalbą. Tai įrodo futbolo konkursas „5:0 vokiečių kalbos naudai“, skirtas 5-6 klasių moksleiviams.

Kas yra IDUKM

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas (IDUKM) – tai mokymo būdas, kai mokomasis dalykas dėstomas užsienio kalba. Kalba ir turinys dėstomi integruotai. Pateikiame informaciją apie svarbiausius IDUKM aspektus.