Vokiečių kalbos moduliai vaikams

Vokiečių kalbos moduliai vaikams Nuotr.: Goethe-Institut/Karolina Černevičienė

„Vokiečių kalbos modulių vaikams“ programa atsirado iš poreikio išplėsti ir (arba) tęsti programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“, sėkmingai taikomą kursuose vaikams, vaikų darželiuose ir mokyklose.

Atskiri moduliai siejasi su „Hans Hase“ programos užsiėmimais, todėl atsiranda galimybė išplėsti temas, suteikti daugiau kalbinių impulsų ir sudaryti naujas komunikacines situacijas. Be to, galima dirbti su moduliais pabaigus „Hans Hase“ programą. Jau išnagrinėtos temos aptariamos iš naujo ir nagrinėjamos kitu aspektu. Žinoma, moduliai gali būti naudojami ir kaip papildoma pagrindinio vadovėlio medžiaga, nepriklausomai nuo „Hans Hase“ programos. Kiekvienas modulis – tai mažas savarankiškas projektas, kurį galima įgyvendinti vidutiniškai per tris–keturias akademines valandas.

Darbas su istorijomis, pasakomis ir dainomis

Modulių pagrindą sudaro istorijos ir pasakos, kai kada – dainos. Klausymo ir (ar) skaitymo potyrį papildo daugybė veiklų vaiko užsienio kalbos kompetencijai ugdyti ir jo asmenybės vystymuisi skatinti. Dėmesio centre – žaidimas ir smagumas. Svarbu, kad mokydamiesi vaikai jaustųsi gerai, vyrautų atpalaiduojanti atmosfera, būtų skiriama pakankamai laiko ir erdvės į veiklą orientuotam požiūriui į kalbą.

Modulių struktūra

Kiekvieno modulio struktūra vienoda. Modulio apraše nurodomos temos ir turinio elementai. Toliau išdėstomi tikslai ir medžiagos sąrašas. Kiekvieno modulio aprašo pabaigoje pateikiamas smulkus pamokos planas, padedantis pedagogams įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Svarbios modulių dalys yra kortelės su paveikslėliais, užduočių lapai ir ruošiniai darbeliams, kuriuos galima parsisiųsti nemokamai.

Tikslinė grupė

Moduliai skirti 8–10 metų vaikams, bet gali būti lengvai pritaikomi šiek tiek jaunesniems arba vyresniems vaikams.

Vokiečių kalbos moduliai