Niurnbergo rekomendacijos
Bendrosios ankstyvojo užsienio kalbos mokymo sąlygos

Nürnberger Empfehlungen: Rahmenbedingungen © Goethe-Institut

Vaiko užsienio kalbos mokymosi procesas vyksta daugiasluoksniame prielaidų ir sąlygų kontekste, apie kurį bus plačiau kalbama šiame skyriuje. Mokymuisi turi įtakos ne tik tiesioginėje vaiko aplinkoje esantys asmenys (tėvai, šeimos nariai, auklėtojos ir mokyklos pedagogai), bet ir netiesioginiai veiksniai bei institucijos (mokyklos vadovybė, valstybės institucijos, asociacijos). 

Jau darželinukų mokymo planuose nustatomi kompetencijų profiliai ir su jais susiję mokymo turinio dalykai. Mokymosi sėkmę iš dalies lemia ir taikomi metodai bei komunikacijos priemonių naudojimas. Nuo pat pradžių mokymo procesą lydi įvairūs testai ir vertinimai. 

Sąlygas ir veiksnius, darančius visapusišką įtaką ankstyvojo užsienio kalbos mokymo procesui, galima įsįvaizduoti kaip tinklą, kuris apsupa vaiką iš visų pusių. Tinklo centre yra vaikas, kuris, remdamasis individualiomis galimybėmis, stengiasi įgyti užsienio kalbos kompetenciją.   

Programos ašis – vaikas

Vaikams pritaikyta užsienio kalbos mokymo programa turi atitikti bendruosius augančios vaiko asmenybės poreikius.

Kalbos specializaciją turinčios auklėtojos ir kalbos mokytojos

Mokant kalbos ankstyvoje vaikystėje pagrindinis vaidmuo tenka auklėtojoms ir mokyklos pedagogams. 

Tėvai

Kai kurie tėvai ir pedagogai tebėra linkę nuogąstauti, kad ankstyva užsienio kalbos mokymo pradžia užkrauna pernelyg didelį krūvį vaikams.

Mokymo vietos

Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas vyksta darželiuose, mokyklose ir kitose švietimo įstaigose.

Tikslai

Siekiant užsienio kalba vykstančiame mokymo procese sudaryti vaikams kuo palankesnes raidos sąlygas, ankstyvajame mokyme pasitelkiami visi įmanomi ištekliai, tarp jų emocinė, kūrybinė, socialinė, kognityvinė ir kalbinė vaiko raidos dimensija. 

Pritaikytas mokymo turinys

Mokymo turinio teminė ir kalbinė atranka turi vykti atsižvelgiant į vaiko interesus ir jo raidą mokymo psichologijos požiūriu.

Metodiniai ir didaktiniai principai

Ankstyvuoju užsienio kalbos mokymo laikotarpiu į vaiką turi būti žiūrima kaip į visumą ir paisoma jo pagrindinių poreikių. 

Mokymo priemonės

Vaikų gyvenime šiandien vis labiau dominuoja žiniasklaida ir technologijos.

Tikrinimas, žiniųlygio, nustatymas,

Mokytojos ir auklėtojos, siekiančios atsakingai žiūrėti į ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą, turi nuolat stebėti vaiko mokymosi eigą ir registruoti bei apmąstyti tai, kas vyksta. 

Daugiau informacijos