Niurnbergo rekomendacijos
Nauji veiksniai vaikų mokymosi aplinkoje

Nürnberger Empfehlungen: Kindliche Lernumgebung © Goethe-Institut

Šiandienos vaikai gyvena labai daugiasluoksnėje aplinkoje. Pasauliniai procesai ir naujos informacinės technologijos keičia visų, taip pat ir vaikų, požiūrį į kalbą. Net patys mažiausieji neretai kasdien susiduria suinformacinėmis technologijomis [1], auga daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje. Kultūrinę ir kalbinę įvairovę vaikai patiria ne tik darželyje ar mokykloje, bet dažnai kur kas anksčiau, šeimoje ar artimiausioje kaimynystėje.

Šiandienos vaikams daugiakalbystė jau tapusi beveik kasdienybe, tad jie gerai suvokia kalbų mokymosi naudą.

Siekiant užtikrinti geresnį tarpusavio supratimą ir išsaugoti Europos kalbinę bei kultūrinę įvairovę, visi Europos Sąjungos piliečiai primygtinai raginami šalia gimtosios kalbos mokytis ir kitų kalbų [2]. Tokį reikalavimą galima įgyvendinti suteikiant moksleiviams galimybę dar privalomojo mokymo laikotarpiu išmokti dvi šiuolaikines užsienio kalbas [3]. Todėl daugumoje Europos Sajungos šalių užsienio kalbos jau įeina į privalomą pradinės mokyklos programą. [4]
 

Rekomendacija:

Taikant ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą nereikėtų pamiršti, kad, nepriklausomai nuo regioninių ir vietinių ypatumų, lemiančių mokymo programos specifiką, vaikai mokosi ir reaguoja individualiai bei priklausomai nuo savo namų aplinkos.


Šaltiniai
[1] Plg. Spanhel (2009)
[2] Plg. Europos Taryba (2001)
[3] Plg. ten pat, Rekomendacijos 1383 (1998); KOM (2003); KOM (2005)
[4] Plg. Eurydice (2001, 2005) ir Legutke (2009)

Daugiau informacijos