Aplink Baltijos jūrą
Kalbų ekspedicija

Kalbų ekspedicija aplink Baltijos jūrą Iliustracija: Goethe-Institut

Hallo! Sveiki! Moi! Labas! Tere! Hej!
Prisijunkite prie kalbų ekspedicijos aplink Baltijos jūrą! 

Apie projektą

Jei esate vokiečių kalbos mokytoja/s ir dirbate su 14-17 metų mokiniais, kurių vokiečių kalbos lygis prasideda nuo A2, kviečiame Jus prisijungti prie daugiakalbystės projekto „Kalbų ekspedicija aplink Baltijos jūrą“.


Goethe`s institutai Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Švedijoje kviečia mokytojus su savo moksleivių klasėmis giliau pažinti savo, savo šalių ir Baltijos jūros regiono daugiakalbystę, bendradarbiaujant su kolegomis ir moksleivių grupėmis iš kitų šalių.  

Moksleiviai turės galimybę ne tik naudoti vokiečių kalbą aktyviam bendravimui tarpusavyje, bet galės įsitikinti, kad ši kalba yra tarsi tiltas tarp įvairių Baltijos regiono kalbų. 

Moksleiviai rengs savo kalbų portretus, bandys suprasti projekte dalyvaujančių šalių kalbomis parašytus tekstus, naudodami kalbas, kurias moka. Su bendraamžiais jie keisis informacija apie muziką, jaunimo kalbą, kultūrinius panašumus ir skirtumus bei daugiakalbystę savo šalyse. Savo tyrimų ir darbo rezultatus jie pristatys ne tik savo pamokose, bet ir kitų šalių moksleiviams. 

Mokytojams bus organizuojami paruošiamieji seminarai, kuriuose jie gaus visą mokymo(si) ir metodinę medžiagą. Juos nuolat konsultuos projekto vadovės. Be to, tai bus puiki proga užmegzti kontaktus su kolegomis iš kitų projekte dalyvaujančių šalių. 

Mokslo metų eigoje projektas vyks skaitmeninėse platformose nuotoliniu būdu. 2022 m. pavasarį planuojamas projekte dalyvaujančių mokytojų ir aktyviausių moksleivių susitikimas Vokietijoje Baltijos pajūryje.  

Informacinio seminaro, vykusio 2021 m. birželio 7 d. nuotoliniu būdu, pateiktis „Daugiakalbystė Baltijos jūros šalių regione“. Seminarui vadovavo ir projektą pristatė  Anta Kursiša ir Ulrike Richter-Vapaatalo.

Mokyklos

Lietuvoje projekte „Kalbų ekspedicija aplink Baltijos jūrą“ dalyvauja penkios mokyklos:


 

Renginiai

2021.09.09: Dirbtuvės „Asmeninės daugiakalbystės ir kolegų iš kitų šalių daugiakalbystės pažinimas - kalbų portretai ir kalbų konsteliacijos“

2021.09.30: Dirbtuvės „Naujų kalbų pažinimo keliai ir sąmoningas žinių apie kalbas naudojimas – nežinomos kalbos supratimas remiantis žinomų kalbų žiniomis bei kalbų lyginimas“

2021.11.25: Dirbtuvės „Visuomenės daugiakalbystė ir tarpkultūrinis palyginimas - kalbų ir kultūrų portretai skirtingose šalyse“

2022 m. vasaris – balandis: Nuotoliniai moksleivių susitikimai

2022.06.14-17: Projekte dalyvaujančių mokytojų seminaras Rendsburge (Vokietija)

Lektorės

Anta Kursiša ir Ulrike Richter-Vapaatalo Foto: © privat
Anta Kursiša ir Ulrike Richter-Vapaatalo bendradarbiavo rengiant konferenciją bei vedant dirbtuves ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo pogramas tema „Daugiakalbystė ir vokiečių kalba Suomijoje“. Kartu su Suomijos vokiečių kalbos mokytojais lektorės sukūrė daugiakalbystės didaktika paremtą mokymosi medžiagą Mehr als Deutsch. Anta Kursiša yra Stockholmo universito dėstytoja germanistikos, vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos bei daugiaklabystės programose. Ji yra Hueber leidyklos vadovėlių deutsch.com 1, Super 1 ir Deutsch ist easy! bendraautorė. Ulrike Richter-Vapaatalo dėsto Helsinkio universitete. Jos domėjimosi sritys germanistikoje yra gramatika ir lyginamoji kalbotyra, o šio domėjimosi rezultatas – mokymosi medžiaga Eine *Tasche Kaffee, *danke! Deutsch und Finnisch kontrastiv und im mehrsprachigen Kontext.

Kontaktai


Nijolia Buinovskaja
Kalbos skyriaus vadovė
Tel.: +370 5 2191501
nijolia.buinovskaja@goethe.de