Papildoma informacija
2018

Grįžti į Goethe-Zertifikat B2

Pasikeitė Goethe-Zertifikat B2 egzamino tvarka. Goethe-Zertifikat B2 egzaminą pagal seną tvarką visame pasaulyje galite laikyti iki 2018 m. gruodžio 31 d., o licencijuotuose egzaminų centruose – iki 2019 m. liepos 31 d. Informacijos prašome teirautis vietiniame egzaminų centre.

Gabalėlis po gabalėlio: egzamino dalys

Goethe-Zertifikat B2 egzaminas susideda iš skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo dalių (egzaminas žodžiu poromis arba individualiai).
Egzaminas visame pasaulyje vykdomas ir vertinamas vienodai.
 

Skaitymas

Jums reiks perskaityti įvairius tekstus, pvz., skelbimus, ištraukas iš katalogo, dalykinius tekstus, komentarus, recenzijas ir ataskaitas ir atlikti atitinkamas užduotis bei tekste įrašyti trūkstamus žodžius.

Trukmė: 80 minučių

Rašymas

Jums reiks raštu pateikti savo nuomonę dėl laikraščio straipsnio arba trumpo straipsnio internete ir pataisyti laišką.

Trukmė: 80 minučių

Klausymas

Jums reiks išklausyti pokalbius ir skambučius, po to ištaisyti arba įrašyti tai, ką išgirdote ir priskirti teiginius teisingoms kategorijoms. Be to, Jums reiks išklausyti interviu aktualia visuomenei tema ir atlikti atitinkamas užduotis.

Trukmė: apie 30 minučių

Kalbėjimas

Pirmojoje egzamino dalyje Jums reiks pateikti savo nuomonę apie trumpą tekstą. Po to Jums reiks pasikalbėti su savo pašnekovu, kad priimtumėte sprendimą arba rastumėte bendrą išeitį.

Trukmė: 10 arba 15 minučių

Reikalavimai

Goethe-Zertifikat B2 – tai egzaminas, skirtas suaugusiesiems.
 
Goethe’s instituto egzaminai yra prieinami kiekvienam besidominčiam ir gali būti laikomi nepriklausomai nuo rekomenduojamo minimalaus amžiaus ar Vokietijos pilietybės turėjimo.
  • Egzaminas Goethe-Zertifikat B2 rekomenduojamas asmenims nuo 16 metų.
  • Egzaminui Goethe-Zertifikat B2 išlaikyti būtinos B2 pakopos kalbos žinios pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM).
  • Šiai pakopai pasiekti reikėtų – atsižvelgiant į turimas kalbos žinias ir mokymosi galimybes – 600–800 pamokų po 45 minutes.