Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Jūs norėtumėte ...

  • pasiruošti studijoms Vokietijoje
  • įrodyti, kad turite darbui reikalingų pažengusiųjų lygio kalbos žinių
  • pasiruošti darbui Vokietijoje medicinos srityje
  • dokumentuoti mokymosi C1 lygiu rezultatus
  • gauti oficialų tarptautiniu mastu pripažįstamą pažymėjimą

Goethe-Zertifikat C1  – tai vokiečių kalbos egzaminas suaugusiesiems. Šiuo egzaminu patvirtinamas gero kalbos mokėjimo lygis, atitinkantis penktąjį – C1 – lygį iš šešių Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (BEKM) nustatytų kalbos mokėjimo lygių.

Išlaikę egzaminą, Jūs įrodote, kad gebate ...

  • suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę.
  • spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, dėstyti savo mintis.
  • lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais.
  • kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis.
Apie galimybę būsimiesiems studentams iš užsienio nelaikyti kito stojamojo egzamino, turint „Goethe-Zertifikat C1“ pažymėjimą, reikėtų teirautis konkrečioje aukštojoje mokykloje arba parengiamuosiuose aukštųjų mokyklų kursuose (Studienkolleg), dar prieš prasidedant studijoms.

Pasiruošimas

Pratybų medžiaga

Čia rasite egzamino užduočių pavyzdžius ir pratyboms skirtas užduotis mokymuisi internete, taip pat ir interaktyvias bei specialiųjų poreikių turintiems dalyviams skirtas versijas.

Papildoma medžiaga

Reikalavimus, egzamino turinį ir kitą informaciją apie Goethe-Zertifikat C1 rasite čia: