Papildoma informacija

Grįžti į Goethe-Zertifikat A2

Visai nesunku: egzamino dalys

Goethe-Zertifikat A2 susideda iš skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo dalių.
Egzaminas tarptautiniu mastu yra vykdomas ir vertinamas vienodai.
 

Skaitymas

Jūs skaitote tekstus, pvz., laikraščio straipsnius, el. laiškus, skelbimus ir iškabas bei atliekate užduotis šiems tekstams.

Trukmė: apie 30 minučių

Rašymas

Jūs rašote trumpas žinutes, susijusias su Jus supančia aplinka.

Trukmė: apie 30 minučių

Klausymas

Jūs klausote kasdienius pokalbius, radijo pranešimus ir interviu, telefono atsakiklio žinutes ir viešus pranešimus bei atliekate klausymui skirtas užduotis.

Trukmė: apie 30 minučių

Kalbėjimas

Jūs užduodate ir atsakote į klausimus apie save, pasakojate apie savo gyvenimą ir susitariate arba planuojate kažką bendro su savo kalbėjimo partneriu/partnere.

Trukmė: 15 minučių

Reikalavimai

Goethe-Zertifikat A2 – tai egzaminas, skirtas suaugusiesiems.

Goethe’s instituto egzaminai yra prieinami kiekvienam besidominčiam ir gali būti laikomi nepriklausomai nuo rekomenduojamo minimalaus amžiaus ar Vokietijos pilietybės turėjimo.
  • Egzaminas Goethe-Zertifikat A2 rekomenduojamas asmenims nuo 16 metų.
  • Goethe-Zertifikat A2 patvirtina kalbos žinias, atitinkančias antrąjį (A2) lygį Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse (BEKM) nustatytų kalbos mokėjimo lygių.
  • Šiai pakopai pasiekti reikėtų – atsižvelgiant į turimas kalbos žinias ir mokymosi galimybes – nuo 200 iki 350 pamokų po 45 minutes.