Kokybės standartai

Kokybės standartai Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kokybė. Tai žodis, į kurį žvelgiame rimtai

Užsienio kalbos egzaminams keliami dalykiniai reikalavimai yra aukšti. Goethe’s institutas savo vardu, kokybės vadyba ir ilgamete patirtimi garantuoja šių reikalavimų laikymąsi.

Testų užduotis rengia ekspertai, turintys mokymo ir egzaminavimo patirtį. Galutinę redakciją pateikia centrinė būstinė Miunchene. Prieš naudojimą egzamino užduotys yra išbandomos egzamino sąlygomis, o rezultatai įvertinami kokybiškai ir kiekybiškai. Egzaminuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas vyksta seminaruose tiek centrinėje būstinėje, tiek regionuose.

Kaip galite atpažinti gerą kokybę:

Teisingumas

Egzaminai turi būti kuo teisingesni kiekvieno asmens atžvilgiu, nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės ar galimos negalios.

Galiojimas

Kalbos egzamino rezultatą turi lemti vien kalbiniai gebėjimai, o ne gebėjimas sutelkti dėmesį, intelekto lygis ar žinios apie pasaulį.

Patikimumas

Egzamine dalyvaujant dviems egzaminuotojams pasiekiame aukštą patikimumo lygį.

Praktiškumas

Mes nuolat stengiamės optimizuoti savo egzaminų tvarką: tiek trukmės požiūriu, tiek kalbant apie šiuolaikinių technologijų naudojimą ar bendrąsias sąlygas.

Vienodi kokybės kriterijai:

Būdami Europos kalbų testuotojų asociacijos (ALTE) nariai, siekiame, kad būtų parengti ir įgyvendinti kokybės standartai.
 
ALTE yra išsikėlusi šiuos tikslus:
  • suvienodinti kalbos mokėjimo lygius siekiant tarptautinio kalbos diplomų pripažinimo Europoje;
  • suvienodinti kokybės standartus visuose egzamino rengimo ir vykdymo etapuose, t. y. rengiant testus, vykdant ir vertinant egzaminą, sertifikuojant, įvertinant ir išsaugant duomenis;
  • bendradarbiauti bendruose projektuose bei keistis patirtimi ir dalykinėmis žiniomis.
2003 m. ALTE buvo priimta į Europos Tarybą kaip nevyriausybinė organizacija ir konsultuoja Europos Tarybą tokiomis temomis, kaip pasiekimų matavimas ir sertifikavimas. 2006 m. ALTE įgijo konsultantės statusą Jungtinėse Tautose.